Sluit je aan

Visie

Nederland is in 2030 een schoon land, 100% vrij van zwerfafval. Dit is belangrijk voor mens, dier en milieu. Het draagt bij aan ons leefplezier in de buurt, onze gezondheid en de manier waarop we veiligheid ervaren op de straat. Een land waar iedereen op een juiste manier zijn afval weggooit, waar grondstoffen worden herbruikt en opruimkosten minimaal zijn. Schoon is de norm en iedereen handelt hiernaar. Inwoners, bedrijven, overheden en Nederland Schoon werken intensief samen waardoor de impact maximaal is. Zo is Nederland vrij van zwerfafval.

Missie

In 2030 is Nederland 100% zwerfafvalvrij, doordat Nederland Schoon:

  • Relevante partijen verbindt
  • Kennis opdoet en met hen deelt
  • Hen faciliteert in bewezen aanpakken
  • Motiveert tot een bijdrage aan de norm van een 100% zwerfafvalvrij Nederland

We doen dit samen

Verbinden

Nederland Schoon wil samen met heel Nederland een eind maken aan zwerfafval. Daarom verbinden we inwoners, bedrijven en overheden.

Inspireren

We zijn expert op het gebied van zwerfafval. Met onze kennis, kunde en aanpakken willen we iedereen enthousiasmeren en inspireren.

Kom ook in actie

Wij zorgen voor opruimmaterialen en de beroemde groen-blauwe afvalbakken. En we zorgen dat je zin hebt om mee te doen. Een keer alleen, heel vaak in een groep of iets daar tussenin.

Meer over Nederland Schoon