Sluit je aan

Bestuur en toezicht

De directeur heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Stichting Nederland Schoon en geeft richting aan het beleid. De Raad van Toezicht controleert de gang van zaken, benoemt en beoordeelt de directie.

Bestuur Stichting Nederland Schoon:
I. Goethart (directeur a.i.)

Raad van Toezicht Stichting Nederland Schoon:
R. Seegers (voorzitter), Vice-President Integration and Strategic Initiatives PACS bij Coca-Cola European Partners
S.T. Aalbers, Director Public Affairs & Stakeholder Management Albert Heijn
L.A.A. Roorda, Algemeen Directeur CBL
T. Tummers (penningmeester), Issues & External Affairs, Unilever

Directeur a.i. Nederland Schoon

Ingrid Goethart

Het team

Samen met honderdduizenden vrijwilligers zet een bevlogen en enthousiast team zich dagelijks in voor een schoon Nederland. 

Ontmoet het team

Werken bij Nederland Schoon

Samen met bewoners, bedrijven, overheden en belangenorganisaties werken we aan een schoon Nederland. Als jij onze mooie missie deelt, kunnen we jouw energie en ideeën goed gebruiken. 

Werken bij

Afvalbeheerstructuur

Nederland Schoon is samen met Nedvang BV, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Statiegeld Nederland onderdeel van het netwerk van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Gezamenlijk vormen we de Afvalbeheersstructuur en voeren we namens producenten en importeurs de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen uit.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van de recycledoelstellingen zoals opgelegd door de Nederlandse overheid. Stichting Afvalvonds Verpakkingen financieert de activiteiten van de organisaties binnen het netwerk.

Nedvang b.v. registreert onder andere de inzameling en recycling, organiseert de overslag, sortering en recycling van verpakkingsafval uit PMD en nascheiding, en onderhoudt de contacten met gemeenten en afvalbedrijven.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) helpt bedrijven bij het beter recyclebaar maken en het verduurzamen van verpakkingen.

Statiegeld Nederland is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de statiegeld verplichting op plastic flessen en flesjes.

Meer over Nederland Schoon