Sluit je aan

Ingrid Goethart - Directeur Nederland Schoon a.i.

Welkom

“Nederland zwerfafvalvrij = Nederland Schoon. Het belang van een schone (leef)omgeving is groot, nu en in de toekomst. Voor ons leefplezier, gezondheid en het milieu. Meer dan de helft van Nederland vindt dat het schoonhouden van ons land een gezamenlijke taak is. En daar sluit Nederland Schoon zich bij aan.

In de SUP-richtlijn staan maatregelen voor het verminderen van zwerfafval en het uitbreiden van de producentenverantwoordelijkheid. Ook betalen producenten mee aan de kosten voor bewustwordingsmaatregelen. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft Nederland Schoon opdracht gegeven hier uitvoering aan te geven. Met bewustwordingscampagnes en gedragsbeïnvloedende maatregelen willen wij ervoor zorgen dat verpakkingen niet gaan zwerven, maar juist meedoen en bijdragen aan een circulaire economie. Gooi afval op de juiste manier weg en raap afval dat tóch is gaan zwerven op. Zo wordt en blijft Nederland zwerfafvalvrij.”

Dit is Nederland Schoon

Maak kennis met de mensen die werken bij Nederland Schoon. Samen komen we elke dag dichterbij onze droom; een land waarin we de rommel achter ons opruimen en waarin we op de juiste manier afval weggooien. Kortom, waarin we doen alsof we thuis zijn.

100% zwerfafvalvrij. Dat doen we samen.

Samen sterker

Nederland Schoon stopt niet bij de grenzen van ons land. En ook niet bij de grenzen van onze organisatie. Nederland Schoon, dat zijn we samen, want dat doen we samen.

Clean Europe Network

Nederland Schoon is medeoprichter en onderdeel van het Clean Europe Network. Binnen dit Europese netwerk wisselen we kennis uit over zwerfafvalpreventie.

Hoe verander je gedrag en op welke manier kun je samenwerken met bedrijven? Door deze kennis internationaal te delen, wordt heel Europa steeds schoner. 

Meer over Clean Europe Network

Stichting Afvalfonds

Verpakkingen

De verpakkingsketen moet duurzamer, hebben het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid met elkaar afgesproken. Vanuit Stichting Afvalfonds Verpakkingen zorgen de producenten en importeurs dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor inzameling en reycling. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt worden gebracht. Hiervoor betalen zij een afvalbeheersbijdrage. Ook Nederland Schoon wordt gefinancierd vanuit deze bijdrage. Hoe werkt dat?

Meer over Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Meer weten?

Vragen over Nederland Schoon

Of bekijk alle vragen en antwoorden op onze veelgestelde vragen pagina. 

Alle veelgestelde vragen

Wij geloven dat het kan: Nederland in 2030 een schoon land, 100% vrij van zwerfafval. Samen met honderdduizenden vrijwilligers, gemeentes, bedrijven en scholen helpt Nederland Schoon zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

Nederland Schoon werkt samen met bedrijven, gemeentes, overheden, milieuorganisaties en burgers. We worden allemaal met het (plastic) zwerfafvalprobleem geconfronteerd. We moeten het daarom samen oplossen en iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.

Je vindt al onze programma’s en activiteiten terug op deze website. We hebben bijvoorbeeld verschillende aanpakken ontwikkeld om het zwerfafval terug te dringen. Elke aanpak richt zich op een bepaalde doelgroep of op een specifieke uitdaging. Zo is er bijvoorbeeld een aanpak voor het zwerfafval tussen de school en de supermarkt of snackbar: de Snoeproute. Op die route ligt vaak veel zwerfafval.  Met de Snoeproute-aanpak kun je de hoeveelheid zwerfafval halveren. Bekijk alle zwerfafvalaanpakken

 

Vragen of suggesties? We horen graag van je.

Neem contact op