Veelgestelde vragen

Algemene vragen over Nederland Schoon

Wat is Nederland Schoon?

Stichting Nederland Schoon (of Nederland Schoon) is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmangement) is
opgericht. Nederland Schoon heeft ten doel zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden.'Samen een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving,' daar werken wij aan. Samen met het bedrijfsleven, overheid, scholen, vrijwilligers en alle Nederlanders op straat.

Wat doet Nederland Schoon?

De meeste Nederlanders zijn het erover eens dat je geen zwerfafval moet achterlaten. Dat is de norm. Nederland Schoon onderhoudt deze norm door op een aanstekelijke manier aandacht te vragen voor een schone omgeving. Zo wordt het steeds normaler om niks op straat te gooien of om iets op te rapen van een ander. De consument staat hierbij centraal.

Niet iedereen gedraagt zich volgens de norm. Een deel van de Nederlanders gooit helaas nog weleens wat op de grond. Ook al zijn ze het ermee eens dat je geen afval moet laten slingeren. Hun gedrag is deels bewust, maar deels ook onbewust en per ongeluk.

Nederland Schoon zet in op voorkomen en op samenwerking. Om op alle verschillende manieren zwerfafval te voorkomen heeft Nederland Schoon programma's gericht op consumenten, gemeenten, en bedrijven.

Nederland Schoon probeert door een vliegwieleffect alle consumenten, organisaties en bedrijven aan de slag te krijgen en samen te laten werken. We hebben elkaar nodig om het zwerfafvalprobleem op te lossen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om het zwerfafvalprobleem op te lossen wordt Nederland schoner.

Is zwerfafval een groot probleem?

Zwerfafval veroorzaakt veel irritatie omdat het een positieve beleving van de buitenruimte aantast, het staat altijd in de irritatie top 3. Een vieze buitenruimte zorgt ook voor minder sociaal en veilig gevoel. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Waarom is het zo belangrijk dat we meedoen aan het schoonhouden van onze omgeving?

Het schoonhouden van Nederland is onze eigen verantwoordelijkheid. Een schone leefomgeving heeft positieve effecten:

 • In een schone straat zijn de huizen meer waard.
 • Op een schone parkeerplaats vinden mensen het prettiger om te stoppen.
 • Op een schoon strand hebben mensen het idee dat de zee ook schoner is.
 • In een schoon winkelcentrum wordt langer gewinkeld.
 • In een schone speeltuin durven ouders hun kinderen beter te laten spelen.
 • In een schone straat zijn mensen vriendelijker naar hun medemens.
 • In een schoon bushokje hebben mensen een veiliger gevoel.

Als 10% van de Nederlanders actief de rommel (van anderen) opruimt zou het probleem opgelost zijn. Daarmee kunnen we ook flink op maatschappelijke kosten besparen.

 

Waarom doet Nederland Schoon aan zwerfafval bestrijding?

Een schoner Nederland is een prettiger Nederland. En als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor een schone omgeving kunnen ook (maatschappelijke) kosten worden bespaard.

A. Stichting Nederland Schoon wil alle Nederlanders bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor hun afval. Rondslingerende plastic zakjes, peuken, patatbakjes en blikjes zijn een bron van ergernis van vele Nederlanders. Nederlanders weten o.a. door onze campagne dat zwerfafval schadelijk is voor het milieu. Wij proberen hen nu ook bewust te maken van het feit dat een omgeving zonder zwerfafval allerlei positieve effecten heeft. Daarmee proberen wij het gedrag van consumenten te veranderen.

B. Nederland Schoon streeft ook naar minder zwerfafval door slimmere gedragsbeïnvloeding, slimmer beheer en voorzieningen, door kennisdeling en samenwerking met verschillende (non)commercïele partijen.

Waarom werkt Nederland Schoon samen, onder andere met het bedrijfsleven?

We worden allemaal met het (plastic) zwerfafvalprobleem geconfronteerd. We moeten het daarom samen oplossen. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren. Iedereen staat daarom zij aan zij; milieuorganisaties, burgers, supermarktketens en ook verpakkingsproducenten.

Nederland Schoon wordt gefinancierd door de verpakkende industrie. Daar zijn we trots op. Wij zijn blij met alle partners die het zwerfafvalprobleem letterlijk en figuurlijk op de kaart willen zetten. We verzamelen data van al het aangetroffen zwerfafval. Hiermee gaan we vastberaden verder met onze zoektocht naar structurele oplossingen voor het zwerfafvalprobleem in het milieu. We geloven in de kracht van samenwerken, want door samenwerking bereiken we meer!

Vragen over de Landelijke Opschoondag

Wat is de Landelijke Opschoondag?

De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Hij vindt elk jaar in de derde week van maart plaats. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken. Lees meer.>

Vragen over Nederland Schoon en statiegeld

Wat vindt Nederland Schoon van de invoering van statiegeld op blik en kleine PET-verpakkingen?

We staan achter dit besluit. Statiegeld is alleen niet dé oplossing voor het volledige zwerfafvalprobleem. Die totaaloplossing ligt in een verandering van het gedrag van het publiek en in samenwerking tussen gemeenten, (verpakkend) bedrijfsleven en inwoners.

Is Nederland Schoon tegen de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blik?

Nee, wij zijn niet tegen de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blik. Het liefst zien wij echter dat mensen geen enkel type plastic of zwerfafval meer in de natuur gooien. Niet omdat ze hiervoor worden beboet of omdat het geld op levert om het niet te doen, maar omdat ze snappen dat plastic slecht is voor de natuur. We zijn er met deze invoering dus nog lang niet en blijven ons daarom inzetten voor een totaal oplossing, waarmee al het zwerfafval wordt aangepakt.

Op welke termijn wordt de statiegeldregeling op PET-flesjes doorgevoerd?

Het verpakkende bedrijfsleven heeft met de Staatssecretaris afgesproken dat de invoering van statiegeld in 2021 zal zijn. Per flesje (< 1 liter ) wordt straks 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen (>1 liter) blijft het 25 cent. Inleveren kan in supermarkten, op treinstations, bij tankstations langs de weg en via cateraars.
 

Op welke termijn wordt statiegeld op blik doorgevoerd?

Per 31 december 2022 komt er 15 eurocent statiegeld op een blikje frisdrank, water of bier.

Voor hoeveel procent zijn drankblikjes verantwoordelijk voor zwerfafval?

Ongeveer 6% van het zwerfafval bestaat uit blikjes.

Op welk percentage afname van zwerfafval rekenen jullie als deze uitbreiding van de statiegeldregeling wordt doorgevoerd?

Uit de cijfers van Rijkswaterstaat dat 3% van het zwerfafval bestaat uit kleine plastic flesjes en 6% uit blik. In het meest succesvolle geval zal het resultaat daar dus iets onder liggen. Dit betekent echter wel dat er helaas nog 91% zwerfafval overblijft. Die resterende 91% bestaat uit onder andere snoeppapiertjes, papieren zakdoekjes, koffiebekers, frietbakjes, peuken, kauwgom, chips zakjes en meer.

Wat gaat Nederland Schoon nu doen?

Wij blijven ons inzetten om het publiek bewust te maken van het zwerfafvalprobleem en samen te werken aan een schoner Nederland. Zo blijven wij zwerfafvalonderzoeken doen, cijfers verzamelen en bewustwording creëren bij het publiek. Nederland Schoon geeft adviezen aan bedrijven, gemeenten en burgers over preventie en opruimen van zwerfafval. Alleen door samen te werken, kunnen we het zwerfafvalprobleem oplossen.

Vragen over zwerfafval en afbraaktijden

Wat is Zwerfafval?

Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het is bewust of onbewust door mensen weggegooid, achtergelaten of beland op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingen (snoepwikkels, blikjes, flesjes en patatbakjes). Niet onder zwerfafval vallen: bladafval, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegaal gedumpt afval in binnen- en buitengebieden.

Waaruit bestaat zwerfafval vooral?

Uit de Landelijk zwerfafvalmonitor 2016 van Rijkswaterstaat weten we uit welke typen afval het zwerfafval bestaat. Peuken (ca. 7 miljard stuks) en kauwgom (ca. 1,5 miljoen kilo) vormen het grootste deel van het zwerfafval, gevolgd door papier (kranten, bonnetjes en sanitair papier), drankenverpakkingen (blikjes en flesjes, inclusief doppen en sluitingen) en overige verpakkingen. Zie voor meer uitleg en een uitgebreide opsomming van types zwerfafval ook Monitoring zwerfafval.

Voor meer informatie over de samenstelling van zwerfafval kun je onze infographics (PDF) raadlplegen:

Waarom is zwerfafval een probleem?
 1. Zwerfafval heeft negatieve effecten op de gezondheid van mens en natuur
 2. Zwerfafval doet afbreuk aan de leefbaarheid
 3. Zwerfafval leidt tot een onnodig verlies aan grondstoffen
 4. Het opruimen van zwerfafval brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee
Hoeveel zwerfafval belandt er jaarlijks in Nederland op straat?

Het is bijzonder lastig om te zeggen hoeveel zwerfafval er jaarlijks in Nederland op straat belandt en er zijn dan ook geen exacte cijfers over bekend. Er zijn wel schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland. Deze lopen uiteen van 50 miljoen kilo tot 275 miljoen kilo. De schattingen lopen zo uiteen omdat met name de hoeveelheid zwerfafval in het vuil dat door de reinigingsdiensten wordt opgeveegd (veegvuil) lastig is te becijferen. Veegvuil bestaat voornamelijk uit zand en blad en het wordt soms ook samen opgehaald met het afval uit prullenbakken. Het is dus moeilijk te zeggen hoeveel hiervan het aandeel zwerfvuil is.

Omdat het moeilijk is om exact te meten hoeveel zwerfafval is jaarlijks op straat belandt, zijn er diverse methodieken ontwikkeld om zwerfafval te monitoren. 

Wie gooit het meeste zwerfafval op straat?

Het bewust of onbewust op straat achterlaten van zwerfafval komt in alle geledingen van de samenleving voor. Uit onderzoek weten we dat jongeren hierin een beetje oververtegenwoordigd zijn, wat (deels) wordt veroorzaakt doordat ze meer op straat lijken te consumeren (Nederland Schoon, 2014).

 

Hoeveel kost het om zwerfafval op te ruimen?

Een belangrijk deel van de openbare ruimte in Nederland wordt beheerd door de gemeenten. De kosten die zij kwijt zijn aan het schoonhouden en opruimen van zwerfafval zijn in 2009 vastgesteld op 200 miljoen euro. De beheerders van de overige gebieden, zoals treinstations of parkeerplaatsen langs de snelweg, zijn hier ongeveer 50 miljoen euro per jaar aan kwijt (Deloitte, 2009).

 

Hoe lang duurt het voor verschillende typen zwerfafval om af te breken?

De afbraaktijd van zwerfafval is voor ieder materiaal – en voor iedere situatie en omstandigheid – verschillend, maar een groot deel van het zwerfafval wordt slechts langzaam of zelfs helemaal niet in de natuur afgebroken. Zo duurt het minimaal 20 jaar voordat kauwgum is afgebroken, minimaal 50 jaar voor een blikje is afgebroken en blijfven peuken en plastic zelfs oneindig in kleine stukjes in de natuur achter.

Wie is er verantwoordelijk voor zwerfafval?

Het oplossen van het zwerfafvalprobleem is een gedeelde verantwoordelijkheid en kan dan ook alleen gezamenlijk opgelost worden. Consumenten, producenten, overheden en (maatschappelijke) organisaties kunnen alleen door de handen ineen te slaan en met een divers pakket aan oplossingen zorgen dat zwerfafval de wereld uit wordt geholpen.

Nederland Schoon maakt zich hard om de schone norm bij mensen onder de aandacht te brengen en te verankeren.

Hoe komen de cijfers over de hoeveelheid zwerfafval tot stand?

Hoe schoon het is in Nederland kan worden bepaald door de hoeveelheid zwerfafval dat op straat ligt (objectief) en door hoe schoon Nederlanders het ervaren (subjectief).

De objectieve metingen

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laat Rijkswaterstaat (RWS) vanaf 2008 drie keer per jaar op 1.000 locaties metingen doen. Deze 1.000 locaties, verdeeld over 15 gebiedstypen, zijn zodanig geselecteerd dat zij gezamenlijk een representatief beeld geven van Nederland (in samenwerking met de Wageningen University & Research (WUR).
 
De metingen bestaan uit:
 • Het toekennen van een score voor grof en fijn zwerfafval op basis van de CROW beeldmethodiek*
 • Telling van de verschillende types aangetroffen zwerfafval
* De CROW Beeldkwaliteit openbare ruimte methode kent voor zwerfafval 5 niveaus:
 • A+ = zeer schoon = 0 stuks zwerfafval per 100m2
 • A = schoon = 1 tot 3 stuks zwerfafval per 100m2
 • B = matig schoon = 4 tot 10 stuks zwerfafval per 100m2
 • C = vervuild = 11 tot 25 stuks zwerfafval per 100m2
 • D = zeer vervuild = meer dan 25 stuks zwerfafval per 100m2
Binnen deze methode wordt grof zwerfafval (alles groter dan 10cm) geteld op 100m2 en fijn zwerfafval (vooral kauwgom en peuken) geteld op 1m2. Zie voor meer informatie de Afvaldatabase van RWS

De subjectieve metingen

Voor de ervaringen schoonheid, ook wel de schoonbeleving genoemd, houden Rijkswaterstaat en Nederland Schoon jaarlijkse een uitgebreid panel onderzoek (online vragenlijst). Deze panels worden door gerenommeerde onderzoeksbureaus geselecteerd om een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving te verkrijgen. 
Wat wordt bedoeld met de afbraaktijd van zwerfafval?

Met afbraaktijd bedoelen we de tijd die de natuur nodig heeft om materiaal af te breken tot het niet meer herkenbaar aanwezig is. Daarna volgt nog een tweede fase waarin de onherkenbare resten deels of volledig vergaan.

 

Welke factoren zijn bepalend voor de afbreekbaarheid van zwerfafval in de natuur?

De twee belangrijkste factoren zijn:

 • Het materiaal: waarvan is een voorwerp gemaakt?
 • De omgeving: waar ligt het voorwerp?
Wat voor typen (zwerf)afval bestaan er?

Er bestaan twee soorten (zwerf)afval:

Makkelijk rottend materiaal, bijvoorbeeld:

 • appel
 • of banaan

Niet rottend afval, bijvoorbeeld:

 • plastics
 • of anorganische materialen
Wat verstaan we onder ‘rottend materiaal’ en hoe breekt het af?

Voorbeelden van rottend afval zijn fruit (bananenschillen, brood, aardappelen etc.), boomtakken, bladeren, papier (gemaakt van hout).

De natuur gebruikt micro-organismen zoals bacteriën en schimmels en hun enzymen om dit materiaal af te breken. De enzymen knippen het afval in kleinere stukjes. Op een gegeven moment zijn de brokstukjes zo klein dat zij niet meer te zien zijn. Ze zijn dan weer opgenomen in de natuur. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt wel af van het soort afval en de omstandigheden. Een aardappel verteert sneller dan een stuk hout. Dit komt omdat een aardappel van zachter materiaal is: de enzymen kunnen hier sneller kleine stukjes van knippen. Bij een stuk hout moeten ze harder werken en duurt de afbraak dus langer. Sommige stukken hout kunnen zelfs verstenen.

Hoe breken plastics af in de natuur?

Voor veel producten worden zeer diverse soorten plastic gebruikt. De meest gebruikte plastics hebben gemeen dat ze in de natuur heel langzaam afbreken. De plastics blijven zeker 10 jaar in tact en verbrokkelen op veel langere termijn in kleine stukjes.

Dit komt omdat er geen enzymen zijn die een plastic verpakking in stukjes kunnen knippen. Wel ‘verweert’ het materiaal: door inwerking van de zon en schuren, harde regen etc., wordt het materiaal tot kleinere stukjes afgebroken. Als deze stukjes kleiner zijn dan het blote menselijk oog kan zien (ongeveer kleiner dan 0.1 mm) dan lijkt dit vuil uit de natuur verdwenen. Toch zijn deze deeltjes nog steeds aanwezig. De meningen verschillen of dit voor eeuwig is of voor een lange periode. In ieder geval duurt het 400 - 1000 jaar. Deze deeltjes kunnen dan nog steeds schadelijk zijn voor planten en dieren.

Bevatten wegwerpmondkapjes materialen die schadelijk zijn voor de natuur?

Veel wegwerpmondkapjes zijn gemaakt van polypropyleen (PP), polyester of nylon. De elastieken van mondkapjes zijn vaak gemaakt van elastaan. Het grootste deel van de mondkapjes bevat plastics, de meeste herbruikbare zijn van katoen.   

In de natuur blijven plastics zeker 10 jaar in tact, pas op veel langere termijn verbrokkelen ze in hele kleine stukjes. Lees ook ons antwoord op de vraag: Hoe breken plastics af in de natuur? 

Wat gebeurt er met anorganische stoffen (metalen, zouten, glas etc.) en hoe breken ze af?

Anorganische materialen zijn zouten, zand of metalen zoals ijzer, koper, aluminium (ook in folies), zilver en goud. Dit zijn hele harde stoffen. Dat komt bijvoorbeeld omdat metalen in zichzelf een soort rooster hebben dat de stukjes heel goed bij elkaar houdt.
Deze materialen verdwijnen heel langzaam of zelfs nooit omdat de stukjes niet goed los te knippen zijn. Onedele metalen als ijzer, zink en magnesium lossen langzaam op in zuren. Metalen kunnen ook verweren onder invloed van zuurstof; een voorbeeld is ijzer dat verroest. Bij aluminium gaat dit langzamer en goud, zilver, platina en lood zijn niet of nauwelijks gevoelig voor de invloed van zuurstof. Daarom vinden we bij opgravingen nog steeds loden pijpen uit de Romeinse tijd.

Welke omstandigheden bepalen de snelheid waarmee zwerfafval wordt afgebroken?

De afbraaktijd hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van waar het afval ligt. In een vochtig bos verteert je appel sneller dan in een droge woestijn. Dit is een zeer ingewikkeld proces. Over het algemeen geldt:

 • Bodem: Hoe meer enzymen, hoe sneller de afbraak. Droge zandgronden bevatten weinig bacteriën en schimmels (en dus weinig enzymen), waardoor zwerfafval langzaam in stukjes wordt geknipt.
 • De lucht: Hoe meer zuurstof, hoe sneller. In een omgeving met veel zuurstof zijn snellere bacteriën en schimmels aan het werk. Doordat er veel zuurstof is, kunnen ze harder en sneller knippen: je appel verteert dan snel.
 • Grootte: Hoe groter, hoe langzamer. Simpel gezegd: een grote aardappel doet er langer over om verteerd te worden dan een krieltje. Dat komt omdat het opknippen of opbreken tot kleinere stukjes langer duurt als het startpunt groter is.
 • Het klimaat: Hoe warmer, lichter en vochtiger, hoe sneller. De temperatuur, de hoeveelheid zon en vocht bepalen hoe snel afval wordt afgebroken. Als het warm, licht en vochtig is, hebben de enzymen meer voedingsstoffen voor zichzelf en kunnen ze verteren.

Het belang van deze factoren verschilt per materiaal. Plastic is bijvoorbeeld gevoelig voor licht en veel minder voor lucht, terwijl een bananenschil weer veel gevoeliger is voor de bodem waarop hij ligt en voor micro organismen en vocht.

 

Vragen over de Zwerfafvalvergoeding

Wat is de Zwerfafvalvergoeding?

Op 27 juni 2012 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verpakkende Bedrijfsleven de Raamkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend. Hierin is vastgelegd dat bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan recyclen en de hele verpakkingsketen verduurzamen. Een van de afspraken in de Raamovereenkomst is dat jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Dit geld, de Zwerfafvalvergoeding, wordt tien jaar lang in de periode 2013-2022 door producenten van verpakkingen via het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten beschikbaar gesteld.

 

Wat zijn de voorwaarden voor uitkering van de Zwerfafvalvergoeding?

Iedere gemeente komt in aanmerking voor een vergoeding voor de extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval. De gemeente kan deze jaarlijkse Zwerfafvalvergoeding aanvragen indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

a)    Er is een deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 afgesloten met Nedvang;
b)    Er is sprake van extra aanpak van zwerfafval. De reguliere aanpak van zwerfafval wordt niet vergoed;
c)    Een aanvraag voor de zwerfafvalvergoeding wordt in de vorm van een jaarplan ingediend via WasteTool;
d)    De verantwoording van de uitgaven wordt tijdig via WasteTool ingediend.
e)     Voldoen aan de voorwaarden van Monitoring Minimaal. Dit betekent het invullen van een vragenlijst over het beleid- en beheer van de gemeente op het gebied van zwerfafval en het aanleveren van monitoringsgegevens van minimaal één meetronde op 50 meetlocaties, op basis van de vier beeldlatten van CROW.

 

 

 

Indienen verantwoording:

De gemeente kan van 1 januari tot 1 april de verantwoording van zwerfafvalactiviteiten via WasteTool indienen. De verantwoording heeft betrekking op de uitgevoerde extra aanpak van zwerfafval door de gemeente in het voorgaande jaar.

Beoordelen verantwoording:

De verantwoording van de gemeente wordt in samenwerking door Nederland Schoon en Nedvang beoordeeld.

De exacte voorwaarden vind je in de Zwerfafvalhandleiding.

Hoe dien ik de gegevens voor Monitoring Minimaal in?

De gegevens voor Monitoring Minimaal kunnen aangeleverd worden via de account van de gemeente op zwerfafval.incijfers.nl.

De vragen over het beleid en beheer zijn opgenomen in een vragenlijst.

De monitoringsgegevens over de 50 meetlocaties, beoordeeld aan de hand van de 4 beeldlatten van het CROW, kunnen via een Standaard Uitwissel Format (SUF) in excel worden aangeleverd. Deze SUF is te downloaden op de site.

Wat is WasteTool?

WasteTool is het online programma van Nedvang waarin gemeenten hun opgaven doen van het ingezamelde verpakkingsafval om voor vergoeding in aanmerking te komen. In WasteTool kunnen ook de jaarplannen zwerfafval worden ingediend.  

Hoe dien ik een jaarplan in?

Het jaarplan is een formulier dat bestaat uit: een algemene omschrijving van de zwerfafvalaanpak, het verwachte resultaat, een korte omschrijving van de geplande activiteiten en de ingeschatte kosten. Per activiteit kan een van de vooraf ingestelde bestedingscategorieën worden geselecteerd. Vervolgens kiest je of je een voorschot wenst te ontvangen/

Werkwijze:

 • Log in op de WasteTool van NedVang.
 • Ga naar Zwerfafval en klik op het jaarplan
 • Vul het jaarplan in en klik op indienen. Het jaarplan ook geprint worden of als pdf worden opgeslagen
Mag een gemeente alleen eenmalige projecten/acties opvoeren, of ook zaken die structureel (meerdere jaren) worden opgepakt?

Een gemeente mag ook zaken structureel oppakken. Dit kan ze doen door het jaarlijks als onderdeel van een meerjarenplan in te dienen. Uitgangspunt is dat de actie steeds geëvalueerd wordt en wordt bijgestuurd op basis van de opgedane ervaringen.

 

Wanneer kunnen gemeenten hun jaarlijkse aanvraag voor de Zwerfafvalvergoeding indienen?

De gemeenten kunnen van 1 november tot 1 maart het jaarplan indienen. Onze regiomanagers helpen je graag bij het vormgegeven van de plannen.

Hoe wordt de Zwerfafvalvergoeding uitgekeerd?

a. Op basis van een tijdig ingediend en goedgekeurd jaarplan zwerfafval ontvangt de gemeente per kwartaal een kwart van het totaal aangevraagde voorschot. Het voorschot wordt in vier gelijke delen uitgekeerd. Het betaalvoorstel is in te zien in WasteTool onder vergoedingen.  
b. Gemeenten die geen voorschot hebben aangevraagd, ontvangen het daadwerkelijk bestede bedrag, tot een vastgesteld maximum, achteraf. Dit is na goedkeuring van de financiële verantwoording te zien in WasteTool, in het overzicht Zwerfafvalvergoeding. 

 

Hoe verloopt de verantwoording?

Indienen verantwoording:
De gemeente kan van 1 januari tot 1 april de verantwoording van zwerfafvalactiviteiten via WasteTool indienen. De verantwoording heeft betrekking op de uitgevoerde extra aanpak van zwerfafval door de gemeente in het voorgaande jaar. 

Beoordelen verantwoording:
De verantwoording van de gemeente wordt in samenwerking door Nederland Schoon en Nedvang beoordeeld.

De exacte voorwaarden vind je in de ‘Voorwaarden aanvraag en verantwoording Zwerfafvalhandleiding’.

Houden gemeenten recht op de vergoeding zonder het indienen van de aanvraag?

Nee, het geld is bestemd om Nederland schoner te maken. Indien de gemeente geen jaarplan indient, zal het bedrag voor dat jaar vervallen naar een algemene pot vanuit waar zwerfafval zal worden bestreden. De gelden voor 2019 zijn in 2020 voor het laatst op te vragen.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De Zwerfafvalvergoeding van 20 miljoen euro per jaar wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners. Er geldt een gelijk bedrag per inwoner voor alle gemeenten. De peildatum voor het inwoneraantal is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2019 is de peildatum dus 1 januari 2018. 

Hoe wordt omgegaan met afwijkingen van het ingediende jaarplan?

Een gemeente mag afwijken van het jaarplan, de activiteiten moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Handleiding Zwerfafvalvergoeding. In de eindverantwoording kan worden aangegeven dat is afgeweken van het jaarplan, dit geeft echter geen zekerheid op goedkeuring. Nederland Schoon kan afwijkingen wel vooraf toetsen.

Wat gebeurt er als een gemeente het budget wel heeft aangevraagd en toegewezen heeft gekregen, maar het vervolgens niet volledig heeft besteed?

Een gemeente dient dan bij de verantwoording uit te leggen dat het niet volledig is besteed en dat het overgebleven bedrag in het daaropvolgende jaar wordt besteed aan zwerfafval conform de geldende voorwaarden.

 

Mijn vraag staat er niet tussen. Hoe kan ik contact opnemen?

Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar zwerfafvalvergoeding@nederlandschoon.nl of bel ons via: 070 - 304 20 80.

 

Houden gemeenten recht op de vergoeding zonder het indienen van de aanvraag?

Nee, het geld is bestemd om Nederland schoner te maken. Indien de gemeente geen jaarplan indient, zal het bedrag voor dat jaar vervallen naar een algemene pot vanuit waar zwerfafval zal worden bestreden.

Vragen over de Nederland Schoon afvalbak

Hoe bestel ik een Nederland Schoon afvalbak?

Je kunt een afvalbak bestellen in de webwinkel van Nederland Schoon. Daarvoor moet je je registreren. Je maakt zelf een wachtwoord aan waarmee je toegang krijgt tot de webwinkel. Vervolgens kun je de afvalbakken online bestellen en afrekenen. 

Je kunt je order met iDeal, credit card of OnlineGiro betalen. Als je voor OnlineGiro kiest krijg je een digitale factuur. Als je namens een organisatie bestelt en zelf niet gemachtigd bent om betalingen te doen, dan is dit de beste optie. Houd er wel rekening mee dat bestellingen die je met iDeal of credit card betaalt direct worden doorgezet worden naar het verzendhuis, terwijl bestellingen die met OnlineGiro betaald worden pas na ontvangst van de betaling verzonden worden.

Meer weten over het bestellen van Nederland Schoon afvalbakken? Neem contact met ons op via info@nederlandschoon.nl.

Hoeveel kost een Nederland Schoon afvalbak?

De afvalbakken kosten € 90,-  per stuk.

Kan ik een nieuwe deksel voor mijn Nederland Schoon afvalbak bestellen?

Er zijn deksels te verkrijgen voor de afvalbakken. Deze kun je aanvragen een mail te sturen naar info@nederlandschoon.nl.

Waar zijn Nederland Schoon afvalbakken van gemaakt?

De afvalbakken zijn gemaakt van gerecycled PET.  Bekijk dit filmpje als je meer te weten wilt komen over het productieproces.

 

 

 

 

 

 

Wat zit er in het montagepakket van de Nederland Schoon afvalbak?

De bak wordt aangeleverd als een bouwpakket. Deze bestaat uit:

 • een grijskleurige kunststof bodemplaat;
 • drie 25 cm hoge, licht trechtervormige groene en blauwe ringen voor de opbouw van de wand;
 • een aluminium vlam-dovende deksel.

  Bekijk ons filmpje over het monteren van de afvalbak op YouTube.
Wat zijn de afmetingen van de Nederland Schoon afvalbak?

De kunststof afvalbak heeft de volgende specificaties:

 • Hoogte: 80 cm
 • Afmetingen opening: doorsnede van 13,5 cm
 • Inwendige afmeting: doorsnede van ± 50 cm
 • Wanddikte: 3 mm
 • Inhoud: 135 liter
 • Kleur: groen/blauw

Voor de Nederland Schoon bak heb je afvalzakken van minimaal 150 liter nodig. Deze worden niet bijgeleverd.

Waar vind ik passende afvalzakken voor mijn Nederland Schoon afvalbak?

Voor een Nederland Schoon afvalbak heb je een afvalzak nodig met een inhoud van tenminste 150L.

 

Welke afvalzak moet ik hebben voor de Nederland Schoon afvalbak?

De inhoud van de Nederland Schoon afvalbak is 135 liter.
Daarvoor heb je een afvalzak nodig van minimaal 150 liter.

Stelt Nederland Schoon ook gratis afvalbakken beschikbaar?

Nee, Nederland Schoon stelt geen afvalbakken kosteloos ter beschikking. Afvalbakken huren of in bruikleen nemen is ook niet mogelijk.

Vragen over peukenafval

Werkt Nederland Schoon samen met tabaksfabrikanten?

De afgelopen jaren heeft Nederland Schoon samen met Japan Tabacco International (JTI) en gemeenten een plan met openbare asbakken (DropPits) ontwikkeld  en uitgerold en zijn rokers op het strand aangesproken. Dat werkt: bijna 40 procent van de rokers liet zijn peuk daar netjes achter.
Met andere sigarettenfabrikanten wordt aan pilots gewerkt om de voorzieningen te verbeteren.