Manager programmamanagement en bedrijfsvoering

Delen

NederlandSchoon is een stichting die zwerfafval in Nederland wil voorkomen en bestrijden. De organisatie ontwikkelt activiteiten om zwerfafval te voorkomen, doet onderzoek, adviseert bedrijven en gemeenten en zet impactvolle interacties en campagnes op. NederlandSchoon mobiliseert het bedrijfsleven, de overheid, scholen, vrijwilligers en de Nederlander op straat. Door steeds te laten zien dat het ook anders kan, biedt NederlandSchoon een positieve prikkel om Nederland schoon te houden.

Organisatie

Het kantoor van NederlandSchoon is gevestigd in Den Haag. Hier geeft directeur Helene van Zutphen leiding aan een team van 17 medewerkers in vaste dienst en een tiental freelancers. De sfeer is informeel en los. Iedereen opereert zelfstandig en is in principe vrij in zijn/haar werkindeling, mits de aansluiting met het team en de doelstellingen niet uit het oog verloren worden. Er wordt geopereerd vanuit een intrinsieke belangstelling voor een opgeruimd, schoon Nederland met een zakelijke instelling. De kernwaarden zijn ‘gedreven, duidelijk, optimistisch, dichtbij, aanstekelijk’.

Financiering

Stichting Nederland Schoon wordt sinds januari 2013 gefinancierd uit het Afvalfonds Verpakkingen. De financiering komt daarmee indirect uit het bedrijfsleven. Er is op deze manier een nauwe aansluiting met producenten en retailers.

MT-lid Programmamanagement en Bedrijfsvoering

De organisatie NederlandSchoon kan getypeerd worden als een club gedreven en ondernemende professionals die vanuit een platte organisatie samen de verschillende projecten vormgeven en uitvoeren. Veel van deze projecten zijn communicatie- en actiegedreven activaties.

Recent heeft NederlandSchoon een significante verhoging van de projectbudgetten weten te bewerkstelligen en gaat de organisatie in omvang maar ook qua type deskundigheden groeien. De organisatie staat voor een mooie uitdaging om deze groei ook qua professionaliteit verder vorm te geven. Aspecten waar aan gewerkt moeten worden zijn:

 • ​een meer transparante en uniforme inrichting van de projectorganisatie;
 • een stevigere rapportagestructuur en bijbehorende administratieve organisatie;
 • nog meer focus op inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van de projectmiddelen;
 • meer aandacht voor de professionele ontwikkeling en aansturing van de medewerkers;
 • meer aandacht voor de stafmatige ondersteuning (HR, ICT, Finance) van de professionals.

Het is de uitdaging om deze slag te maken zonder dat aan de ondernemende en gedreven cultuur afbreuk wordt gedaan. Als projectenorganisatie is het goed matchen van de vraag (projecten, middelen) en het aanbod (het team NederlandSchoon) een continue uitdaging. De nieuwe manager (het betreft een nieuwe functie) krijgt ook hierin de opdracht om de omvang en inrichting van de organisatie mee te laten bewegen met de contracten die gesloten zijn. We zoeken iemand die in staat is nieuwe ontwikkelingen snel te adopteren naar de organisatie. Iemand die daar ook anderen in meekrijgt, het repertoire heeft om ook de nodige cultuurinterventies te plegen.

De nieuw te werven manager (32-36 uur) gaat leiding geven aan dit proces.
Hij/zij:

 • is resultaatgericht;
 • heeft visie, is koersvast en vasthoudend;
 • beschikt over een breed repertoire. Kan coachend en ontwikkelend zijn maar kan ook duidelijk en dirigerend optreden;
 • combineert de zakelijke achtergrond met gevoel voor humor en relativeringsvermogen;
 • brengt structuur vanuit een empathische grondhouding. Kan goed overtuigen zonder de baas te spelen;
 • heeft een stevige affiniteit met de missie van NederlandSchoon;
 • is een teamspeler die makkelijk opereert in het diverse NederlandSchoon-team;
 • is als persoon duidelijk, transparant, communicatief, stevig.

Opleidings- en ervaringsniveau

 • WO/HBO werk- en denkniveau;
 • minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring; ervaring met het aansturen van professionals;
 • ervaring bij – bij voorkeur – verschillende type projectorganisaties;
 • ervaring met ICT, Finance en HRM (lijn of staf).

Informatie

Nederland Schoon laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.