Onze doelstellingen

In 2018 werken we aan de onderstaande vier doelen:

  • 1. Toename van de leefbaarheid: Schoon is prettig.
     
  • 2. Voorkomen en reduceren van negatieve effecten op gezondheid van mens en natuur: Schoon is gezond.
     
  • 3. Voorkomen en reduceren van verlies aan grondstoffen: Afval is grondstof.
     
  • 4. Verminderen van maatschappelijke kosten: Schoon is de norm. 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe NederlandSchoon aan haar doelen werkt? Lees dan ook het ZO! Magazine over de Landelijke Aanpak Zwerfafval.