Missie en Visie

'Samen een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving,' daar werken wij aan. Samen met het bedrijfsleven, de overheid, scholen, vrijwilligers en de Nederlander op straat.

Onze missie

Wij geloven dat het prettiger leven is in een zwerfafvalvrije omgeving. Nederland schoon houden is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door steeds te laten zien dat het ook anders kan, biedt NederlandSchoon een positieve prikkel om Nederland schoon te houden. Het uitgangspunt is simpel: als we het samen schoonhouden, hoeven we het ook niet op te ruimen.

Onze visie

Het is prettiger leven in een schoon land. Schoon heeft onmiskenbaar waarde. Het effect van schoon is dat mensen zich veiliger voelen en zich socialer gedragen (TNS NIPO, belevingsmonitor). Iedereen voelt zich gelukkiger in een schone leefomgeving. En als het schoon is, doe je vanzelf je best om het schoon te houden. Onbewust weet eigenlijk iedereen dat het zo werkt. Wij willen mensen bewustmaken van de waarde van een schone omgeving.

Geen zwerfafval achterlaten is de norm

De meeste Nederlanders zijn het ermee eens dat je geen zwerfafval moet achterlaten. Dat is de norm. NederlandSchoon onderhoudt deze norm door deze op een aanstekelijke manier onder de aandacht te brengen. Zo wordt het steeds normaler om niks op straat te gooien of om iets op te rapen van een ander. Peuken en kauwgom worden nog te gemakkelijk op straat gegooid. Voor deze producten moeten we de norm expliciet versterken.

Niet iedereen gedraagt zich volgens de norm

Een deel van de Nederlanders gooit helaas nog weleens wat op de grond. Ook al zijn ze het ermee eens dat je geen afval moet laten slingeren. Hun gedrag is deels bewust en deels onbewust. NederlandSchoon wil het gat dichten tussen de goede intenties van mensen en hun gedrag.

Jij bent ook verantwoordelijk

 Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om het zwerfafvalprobleem op te lossen wordt Nederland schoner. Bedenk je eens hoe ons land eruit zou zien als je geen troep op straat gooit, de gemeente zorgt voor voldoende, schone voorzieningen en bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. We hebben elkaar nodig om het zwerfafvalprobleem op te lossen.

"90% van de Nederlanders geeft aan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om de omgeving schoon te houden."

Onderzoek TNS-Nipo 2013