Nederland Schoon in Europa: Clean Europe Network

Delen

Nederland Schoon is mede-oprichter en onderdeel van het Clean Europe Network (CEN). Binnen dit Europese netwerk wisselen we kennis uit over zwerfafvalpreventie.

In de afgelopen 20 jaar hebben we enorm veel kennis over zwerfafvalpreventie opgebouwd. Door eigen projecten te doen, maar ook door kennis uit het buitenland te halen waar we in Nederland profijt van hebben. Denk aan kennis over gedragsverandering, over het beheer van openbare ruimten en samenwerking met bedrijven op zwerfafvalgebied.

Clean Europe Network

Om kennisuitwisseling met andere Europese landen zo goed mogelijk te faciliteren is Nederland Schoon mede-oprichter en onderdeel van het Clean Europe Network. Binnen dit netwerk delen wij onze kennis en verenigen wij onze expertise over zwerfafval met andere Europese organisaties. Samen zetten wij ons in voor een zwerfafvalvrij Europa.

Het Clean Europe Network werkt naar een zwerfafvalvrij Europa via:

  • gedragsbe├»nvloeding en terugdringing van zwerfafval;
  • stimulans te geven aan zwerfafvalpreventie activiteiten met speciale aandacht voor de jeugd;
  • en het aanmoedigen van meer inzet van middelen voor zwerfafvalpreventie.

Doelen

  • Het verbeteren van de effectiviteit van zwerfafvalpreventiestructuren en -initiatieven in Europa door kennis te delen, expertises te verenigen en te putten uit de ervaring van nationale organisaties.
  • Waar het past en waarde toevoegt, gezamenlijke doelen formuleren voor een Europese aanpak voor zwerfafvalpreventie en zwerfafval gerelateerde uitdagingen, bijvoorbeeld in het onderwijs.

Activiteiten

  • Uitgebalanceerde, feitelijke informatie over zwerfafvalpreventie beschikbaar te maken voor beleidsmakers.
  • Technische assistentie te bieden aan nieuwkomers in het zwerfafvalpreventieveld.