NederlandSchoon in Europa: Clean Europe Network

Delen

NederlandSchoon is mede-oprichter en onderdeel van het Clean Europe Network (CEN). Binnen dit Europese netwerk wisselen we kennis uit over zwerfafvalpreventie.

In de afgelopen 20 jaar hebben we enorm veel kennis over zwerfafvalpreventie opgebouwd. Door eigen projecten te doen, maar ook door kennis uit het buitenland te halen waar we in Nederland profijt van hebben. Denk aan kennis over gedragsverandering, over het beheer van openbare ruimten en samenwerking met bedrijven op zwerfafvalgebied.

Clean Europe Network

Om kennisuitwisseling met andere Europese landen zo goed mogelijk te faciliteren is NederlandSchoon mede-oprichter en onderdeel van het Clean Europe Network. Binnen dit netwerk delen wij onze kennis en verenigen wij onze expertise over zwerfafval met andere Europese organisaties. Samen zetten wij ons in voor een zwerfafvalvrij Europa.

Het Clean Europe Network werkt naar een zwerfafvalvrij Europa via:

 • gedragsbeïnvloeding en terugdringing van zwerfafval;
 • stimulans te geven aan zwerfafvalpreventie activiteiten met speciale aandacht voor de jeugd;
 • en het aanmoedigen van meer inzet van middelen voor zwerfafvalpreventie.

Doelen

 • Het verbeteren van de effectiviteit van zwerfafvalpreventiestructuren en -initiatieven in Europa door kennis te delen, expertises te verenigen en te putten uit de ervaring van nationale organisaties.
 • Waar het past en waarde toevoegt, gezamenlijke doelen formuleren voor een Europese aanpak voor zwerfafvalpreventie en zwerfafval gerelateerde uitdagingen, bijvoorbeeld in het onderwijs.
 • Een forum bieden voor een publieke discussie over de zwerfafval-uitdaging, met name voor bedrijven, decisionmakers en andere stakeholders.

Activiteiten

 • Uitgebalanceerde, feitelijke informatie over zwerfafvalpreventie beschikbaar te maken voor beleidsmakers.
 • Technische assistentie te bieden aan nieuwkomers in het zwerfafvalpreventieveld.
 • Bedrijven voorzien van kansen tot samenwerking of ondersteuning van het Clean Europe Network.

Werkgroepen

Vanuit het Clean Europe Network zijn twee werkgroepen opgericht op specifieke zwerfafval onderwerpen op een Europees niveau aan te pakken:

 • Common Litter Measurement Methodology
  De ‘Common Litter Measurement Methodology’ werkgroep zet zich in voor het ontwikkelen van een uniforme Europese methode voor het monitoren van zwerfafval in de openbare ruimte. NederlandSchoon voert in 2016 namens Nederland de eerste pilots uit met het nieuwe meethandboek. Hieraan werken 6 gemeenten en 3 monitoring adviesbureaus mee. In 7 andere Europese landen doen ongeveer 30 gemeenten mee aan deze pilot.
 • Tool-kit litter in freshwater pathways to the sea
  De ‘Toolkit litter in freshwater pathways to the sea’ werkgroep doet onderzoek naar hoe zwerfafval van land in het water terecht komt, vervolgens naar zee spoelt en onderdeel wordt van de plasticsoep. CEN wil in 2016 een pre-pilot uitvoeren doen op 4 verschillende locaties in Europa.