Bestuur en Toezicht

De directeur heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Stichting Nederland Schoon en geeft richting aan het beleid. De Raad van Toezicht controleert de gang van zaken, benoemt en beoordeelt de directie.

Raad van Toezicht Stichting Nederland Schoon

De heer R. Seegers, voorzitter
Mevrouw S.T. Aalbers
De heer L.A.A. Roorda
De heer T. Tummers

Bestuur Stichting Nederland Schoon

Mw. H. van Zutphen, directeur Stichting Nederland Schoon