Bestuur en Toezicht

De directeur heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Stichting Nederland Schoon en geeft richting aan het beleid. De Raad van Toezicht controleert de gang van zake, benoemt en beoordeelt de directie.

Bestuur Stichting Nederland Schoon

Mw. H. van Zutphen, directeur Stichting Nederland Schoon

Raad van Toezicht Stichting Nederland Schoon

De heer drs. P.J.J.M. Swinkels, voorzitter
De heer K.L. van den Doel namens CBL, vicevoorzitter
De Heer R. Seegers namens Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., secretaris
De heer T. Tummers, penningmeester
De heer J.A.M. Driessens, lid