Over Nederland Schoon: Wat wij doen

Wij maken Nederland schoner door zwerfafval te bestrijden en voorkomen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en jou. Hoe we dat doen, leggen we hieronder uit.

Logo Nederland SchoonVanuit het idee van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zwerfafval werd in 1991 Stichting Nederland Schoon opgericht. Initiatiefnemers waren de verpakkende industrie met de NVRD de  ANWB.

Samenwerken

Samenwerking met partners zit in ons DNA. We trekken samen op met overheden, gemeenten, burgers en maatschappelijke organisaties waarbij we fungeren als vliegwiel én als kennisbank. Het is ook bepalend voor ons succes. 

Schoon agenderen

Het onderwerp schoon is hoger op de agenda gekomen met als gevolg dat we de norm voor schoon écht aan het veranderen zijn. Wellicht de meest geslaagde beweging is Supporter van Schoon, met de Landelijke Opschoondag als jaarlijks hoogtepunt. Inmiddels kent bijna de helft van de Nederlanders het werk van Nederland Schoon. We streven naar een sneeuwbaleffect zodat steeds meer mensen zich verantwoordelijk voelen om Nederland schoon te houden. Goed voorbeeld doet volgen.

Kennis delen

We vinden het noodzakelijk kennis te delen en handvatten te bieden om de houding en het gedrag van Nederlanders ten opzichte van zwerfafval te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is het kennisportaal Kenniswijzer Zwerfafval waar professionals allerhande tips, stappenplannen, praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten kunnen vinden. Ook educatie is een van onze speerpunten. Daarvoor hebben we onder andere de website Aandeslagmetafval.nl in het leven geroepen waar allerlei lespakketten over zwerfafval te vinden zijn.

Ondersteunen waar nodig

We ondersteunen gemeenten waar we kunnen, met advies, lokale bijeenkomsten en trainingen. Met de Schoonste Winkelgebied Verkiezing willen we ondernemers beheerders en gemeenten meer betrekken bij het beheer van hun gebied en de openbare ruimte. Daar waar initiatieven zijn geslaagd en verankerd, laten we ze los en dragen we de organisatie over aan gemeenten, bedrijven en burgers.

Inzetten op gedragsbeïnvloeding

Het zwerfafvalprobleem kan alleen worden opgelost door verschillende instrumenten die gewenst gedrag bevorderen in te zetten. Nederland Schoon ziet het als haar taak verder in te zetten op gedragsbeïnvloeding, zodat iedereen de verantwoordelijkheid en noodzaak voelt zijn omgeving schoon te houden. We zijn dan ook pas tevreden als heel Nederland schoon is en blijft. Daarvoor blijven we de samenwerking opzoeken. Want een schoon Nederland, dat doen we samen.