"Samenwerking zorgt voor 19% minder grof zwerfafval in Friesland."

Delen
  • Den Haag
  • Gepubliceerd op 30 maart 2021

Lees waarom Helene van Zutphen, directeur Nederland Schoon, Friesland een fantastisch voorbeeld vindt van succesvol samenwerken in de regio.

Samenwerking tussen lokale ondernemers, landelijke bedrijven, inwoners, scholen, gemeenten en vele andere organisaties in de regio blijkt de sleutel tot een succesvolle aanpak van zwerfafval. De provincie Friesland wist met deze aanpak in één jaar tijd het grof zwerfafval met 19% te verminderen. Ik deel graag een aantal lessen die deze pilot ons geleerd heeft. 

Het zwerfafvalvrij maken van Nederland is niet op één manier op te lossen. Een combinatie van verschillende aanpakken is dus nodig en dat lukt beter als je samenwerkt met partners die al een netwerk hebben in de regio. Welke partijen in jouw regio zijn al bezig met het milieu en met zwerfafvalproblematiek? Vaak zijn er in een regio al veel initiatieven om zwerfafval te verminderen. Door krachten te bundelen en samen te werken, kun je meer bereiken. Zeker als mensen zich al betrokken voelen bij hun plaats, regio of provincie.

Groot draagvlak 

In Friesland speelde afvalinzamelaar en -verwerker Omrin een sleutelrol in de samenwerking, omdat het bedrijf al goede contacten had met de gemeenten. We hebben samen met Omrin een stuurgroep gevormd met Circulair Friesland, de Friese Milieu Federatie en de gemeente Heerenveen. Ook spraken alle 18 Friese wethouders hun commitment uit. Het draagvlak was bij de start dus al groot. Nederland Schoon trad op als verbinder en ondersteunde het traject met kennis, materialen, activiteiten en communicatiemiddelen. 

Breng zwerfafval in kaart

Als stip op de horizon koos de stuurgroep voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland, wat naadloos aansluit bij de Friese ambitie om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Elke gemeente startte met een nulmeting. Zo brachten ze in kaart op welke plekken het zwerfafvalprobleem het grootst was. Om nog iets preciezer te weten wat de oorzaak was van het zwerfafval, voerden gemeenten ook zogenaamde schouwen uit. Zo bleek in de gemeente Weststellingwerf een bankje voor een bejaardenhuis dé plek te zijn met meer zwerfafval. Een verrassend inzicht en de start van een passende oplossing. 

Activeer en communiceer

Om Friesland zwerfafvalvrij te krijgen, activeerden we zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen. Een eenduidige en heldere communicatiecampagne zorgde voor versnelling en verbinding. De campagne ‘Netjes Hoor!’ straalde in de hele regio uit dat iedereen aan één gezamenlijk doel werkt. Overal zagen mensen de communicatie-uitingen terug: op straat, in de gedrukte media en op internet.

Naast communicatie is het cruciaal om mensen in de actie-stand te krijgen. Zo deden Friese ondernemers enthousiast mee aan een Afvalestafette. Daarbij spoorden ze elkaar aan om hun winkelstraat schoon te houden. En tal van acties van scholen, verenigingen, bedrijven en individuele initiatieven werden aangemeld op supportervanschoon.nl. Door alle deelnemers te vragen om hun actie of schoongebied op de kaart te zetten, maak je zichtbaar dat heel veel mensen meedoen. In totaal waren dat bijna 7.000 acties en gebieden. Het gevoel ‘we doen dit samen’ kreeg hierdoor een gezicht.

Maatwerk

Waar de communicatie voor de hele regio eenduidig is, verschillen de lokale acties onderling wel. Dat is zelfs aan te raden, want elk probleem heeft zijn eigen oplossing nodig. Kies dus voor één overkoepelende aanpak én maatwerk per gemeente. Een mooi voorbeeld vind ik de gemeente Drachten. Uit de metingen bleek dat er relatief veel zwerfafval lag in een uitgaansgebied met veel eettentjes. Het afval ontstond vooral ’s avonds en ’s nachts. De oplossing? Afvalbakken neerzetten die meer opvallen in het donker. De oplossing is vaak eenvoudiger dan je denkt. Dat is mooi toch? 

Zelf aan de slag? 

Wil je in jouw regio ook werk maken van zwerfafval? Lees ons kennisdocument ‘Een schone regio; Hoe bundel je de krachten?’. Heb je behoefte aan advies? Onze regiomanagers denken graag met je mee. 

Download het gratis kennisdocument

 

YouTube filmpjes zijn alleen zichtbaar als je marketing-cookies accepteert. Cookieinstellingen wijzigen