Sluit je aan

Win een Afvalfonds Verpakkingen Award

22 maart 2023

Vanwege het succes van vorig jaar, organiseert het Afvalfonds Verpakkingen in oktober 2024 de tweede editie van de Awards. Heeft jouw gemeente een bewezen goed werkend inzamelsysteem of hebben jullie rond zwerfafval een effectieve campagne of mooie samenwerking opgezet? Dan maak je nu kans op één van de Afvalfonds Verpakkingen Awards.  

Het Afvalfonds zet zich samen met alle partners in voor een circulaire verpakkingsketen om zodoende een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In deze keten van ontwerp, inzameling, sortering en recycling van verpakkingen vindt volop samenwerking en innovatie plaats. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v., Statiegeld Nederland en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) dit event.

Verschillende categorieën 

Deelnemers dingen mee in verschillende categorieën. Er is een award voor gemeenten met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen. En een award voor gemeenten met de meest effectieve publiekscampagne over (zwerf)afvalinzameling. Daarnaast kunnen gemeenten en het lokale bedrijfsleven een award winnen voor de beste samenwerking om zwerfafval terug te dringen. Het verpakkend bedrijfsleven wordt beloond met awards voor de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking, de best recyclebare verpakking en de best herbruikbare verpakking. Verder dingen sorteerders en recyclers mee naar de award voor hun beste innovatie.

Meedingen met je initiatief? 

Wil jouw gemeente haar goede initiatief beloond zien met een mooie award? Meld je dan aan en ding mee! Aanmelden kan tot april 2024.

Lees meer over Afvalfonds Verpakkingen Awards Direct aanmelden!