Sluit je aan

Kom ook naar het webinar Participatie

6 september 2021

Afbeeding Voor Bij Participatie Artikel

Het webinar Participatie wordt gehouden op 9 september, van 09.30 tot 11.00 uur. Tijdens deze online bijeenkomst word je in anderhalf uur enthousiast gemaakt om (ook) aan de slag te gaan met participatie in jouw omgeving.  

Onder leiding van dagvoorzitter Kido Koenig gaan we tijdens dit webinar met elkaar in gesprek over hoe je zwerfafval kunt aanpakken door actief samen te werken met maatschappelijke organisaties én inwoners. Met sprekers van gemeente Utrecht, de Hersenstichting en Nederland Schoon.  

Programma 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsambtenaren en iedereen die zich bezighoudt met het bestrijden en voorkomen van zwerfafval. Klik hier voor meer informatie over het programma en de sprekers of meld je direct aan via onderstaande aanmeldknop.  

Direct inschrijven

World Cleanup Day 

Zaterdag 18 september vindt World Cleanup Day 2021 plaats. Over de hele wereld gaan mensen die dag de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert een schonere omgeving op en een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.  

Wil je inwoners en bedrijven in jouw gemeente motiveren om mee te doen aan World Cleanup Day? Speciaal voor gemeenten hebben we een toolkit samengesteld met posters, advertenties, social media posts en allerlei andere materialen. Bekijk de vernieuwde website van Nederland Schoon voor informatie en inspiratie over World Cleanup Day 2021 en dowload de toolkit gemeenten.  

Opschonen

Komt deze dag te snel?  

Neem dan de kennis en inspiratie uit het webinar Participatie mee voor andere initiatieven in jouw gemeente, zoals de Landelijke Opschoondag op 19 maart 2022.  


In Nederland is Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van World Cleanup Day. Nederland Schoon draagt hier graag aan bij.