Sluit je aan

Het bewezen effect van clean ups

7 december 2021

Opschoonacties hebben een positief effect op de houding én het gedrag van toeschouwers en deelnemers. Dat blijkt uit een infoquête van gedragspsycholoog Kees Keizer en Rijkswaterstaat. De veldproef vond plaats tijdens de BE-KIND clean ups die Mars in zes parken organiseerde. Nederland Schoon ondersteunde de opschoonactie met haar kennis en ervaring.   

Het bedrijf zocht de samenwerking met Nederland Schoon, omdat het ook Mars een doorn in het oog is dat wikkels van zijn producten niet altijd in de afvalbak belanden. Om die verantwoordelijkheid handen en voeten te geven, organiseerde Mars vanuit het merk BE-KIND een serie clean ups. Met een gedragspsycholoog en Rijkswaterstaat zetten ze een infoquête op, die het effect van de opschoonacties in zes parken moest meten.     

Vaker zelf in actie 

De hoofdvraag van de infoquête was of de clean ups anderen inspireren om hetzelfde te doen. De infoquêteurs ondervroegen in totaal 306 bezoekers van parken in Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Alkmaar, Veghel, Tilburg en Eindhoven. Daar vonden in september dit jaar de opschoonacties plaats. De onderzoekers vergeleken de resultaten vervolgens met die van een eerdere nulmeting onder 752 parkbezoekers. De infoquête toonde duidelijk aan dat toeschouwers van de clean up het belangrijker vonden om geen zwerfafval te veroorzaken en de omgeving schoon te houden. Bovendien voelden ze zich daar verantwoordelijker voor en gaven ze vaker aan bereid te zijn zelf in actie te komen.  

Concrete tips en ideeën 

Het antwoord op de hoofdvraag of clean ups anderen inspireren, was daarmee een volmondig ja. Bovendien leidde de infoquête tot 124 concrete tips en ideeën om het park mooi en schoon te houden. Gevraagd naar de bereidheid om zelf deel te nemen aan een toekomstige opschoonactiviteit, gaf 17% aan te willen helpen.   

Meer betrokken medewerkers 

Aan de resultaten uit de infoquête werden ook bevindingen uit andere bronnen toegevoegd, zodat de rapportage van de clean ups een nog vollediger beeld gaf. Zo kwam ook uit de resultaten naar voren dat opschoonacties toeschouwers aantoonbaar vriendelijker en hulpvaardiger maken. En dat ze langer verblijven in de opgeschoonde gebieden. Toeschouwers krijgen ook meer waardering voor het initiatiefnemende bedrijf. Andere studies tonen aan dat medewerkers die deelnemen aan clean ups van hun organisatie zich meer met hun werkgever verbonden voelen en dat hun houding en gedrag milieuvriendelijker wordt.   

Bedrijven in je gemeente inspireren? 

Wil je ondernemers in je gemeente ook overtuigen om te inspireren met opschoonacties? Op onze website staan sprekende voorbeelden en praktische tips.