Sluit je aan

Een opgeruimde wethouder

7 december 2021

Er zijn wethouders die een schone gemeente zowat belichamen. Remy Meijers is er zo een. De afgelopen tien jaar zette hij zich in voor een Valkenburg aan de Geul zonder zwerfafval. Door als gemeente met onderzoek, middelen en methoden aan de slag te gaan, door burgers te betrekken én zelf te ploggen. 

Profiel foto wethouder Valkenburg aan de Geul“Na tien jaar neem ik afscheid als wethouder. Het is mooi, maar ook intensief werk. Je staat zeven dagen lang 24 uur per dag aan. Zeker het afgelopen jaar met de coronacrisis en de watersnoodramp tegelijkertijd. Ik wil wat meer tijd aan mijn gezin schenken en het stokje doorgeven aan een nieuwe generatie. Maar ik kijk zeker tevreden terug.” 

Sprokkelaars op pad 

“Tot mijn portefeuille behoorden vooral het sociaal domein, duurzaamheid en monumenten en archeologie. Ik ben dus altijd bezig geweest met zowel het verleden als de toekomst. Plus de verbinding tussen mensen. Het tegengaan van zwerfafval heeft ook met al die aspecten te maken. Samen met Nederland Schoon hebben we onderzocht hoe zwerfafval bij ons in het verleden ontstond en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen. We hebben snoeproutes aangepakt, afvalbakken geplaatst en campagnes gevoerd, maar vooral burgers en bedrijven in beweging gebracht. Onze gemeente kent nu vijftig betrokken vrijwilligers, die we sprokkelaars noemen. Elke dag gaan sprokkelaars op pad om de gemeente schoner te maken.” 

Hoog op de agenda houden 

“Het is geweldig dat je als gemeente zo samen met burgers kunt optrekken. Dat lukt alleen als je positieve energie weet op te wekken. In onze campagne waarschuwden we iedereen al: pas op, sprokkelen kan een opgeruimd gevoel geven! Ik durf echt te zeggen dat onze gemeente nu schoner is, zonder dat onze buitendienst meer doet. Burgers, bedrijven, scholen en verenigingen bewust maken en houden van hun rol in de aanpak van zwerfafval vraagt wel om voortdurende aandacht. Zeker in een gemeente als Valkenburg aan de Geul, waar we toeristen in de mooiste en schoonste omgeving willen ontvangen. Momenten als de Landelijke Opschoondag en World Cleanup Day zijn belangrijk om de aandacht voor zwerfafval bij iedereen hoog op de agenda te houden.”

Wethouder Meijers op de fiets

Wereld zonder afval 

“Belonen van ieders inzet helpt ook enorm. Wij laten sprokkelaars regelmatig zien dat we hun werk enorm waarderen. Die andere beloning, van statiegeld op flesjes, werkt natuurlijk ook. Daarvan zien we er minder terug op straat. Dat zal straks met blikjes ook gebeuren. De nieuwe Omgevingswet biedt misschien ook kansen, als we ondernemers verantwoordelijk kunnen maken voor een nog groter gebied rond hun voordeur. Aan de andere kant geloof ik meer in samenwerken dan in dwang. Ondernemers hebben zelf vaak de beste oplossingen. Uiteindelijk moeten we met z’n allen toe naar een circulaire wereld zonder afval. Maar goed, dat raakt ook wetgeving en initiatieven die ver buiten de gemeente liggen.”

Rondje ploggen in het bos 

Ploggende wethouder Meijers“Hoe groot de ambitie ook, het begint bij jezelf. Daarom ga ik wekelijks een rondje ploggen in het bos. Ik houd van hardlopen én van een schone omgeving, dus een ideale combinatie. Ik ga meestal op maandag, als er her en der nog best wat ligt van weekendrecreanten. Maar: steeds minder. Wat ik collega-bestuurders en burgers kan meegeven, is dat opruimen écht voldoening geeft. Misschien ligt er volgende week weer een ander plastic zakje, maar het zakje dat je weghaalt komt in ieder geval níet in de oceaan terecht. En wat ik ook nog graag onderstreep: samen optrekken tegen zwerfafval maakt je naast betrokken bij je omgeving ook betrokken bij elkaar. Ik geloof dat de wereld dat best kan gebruiken.”