Sluit je aan

Carpoolplaats Meeden: samen de strijd aan tegen sigarettenpeuken en ander zwerfafval

2 december 2019

De gemeente Midden-Groningen heeft de carpoolplaats bij Meeden heringericht in haar strijd om zwerfafval tegen te gaan. De carpoolplaats is helemaal schoongemaakt en er zijn nieuwe afvalbakken geplaatst. Onder het motto ‘Zwerfafval? Samen aan de bak!’ roept de gemeente bezoekers op om altijd een afvalbak te gebruiken. Als alle afval in de afvalbak belandt is er immers ook geen zwerfafval meer. Op maandag 25 november om 14.00 uur heeft wethouder Peter Verschuren op de carpoolplaats (Beneden Veensloot 2A in Muntendam) een afvalbak geplaatst waar rokers hun peuken in kwijt kunnen.

Herinrichting carpoolplaats

Op basis van metingen blijkt dat op de carpoolplaats Meeden jaarlijks ongeveer 4.730 sigarettenpeuken op de verharding en in het gras belanden. Dat zijn 197 peuken per parkeervak per jaar. De peuken liggen vooral op de parkeervakken en in de eerste meter grasberm. Ander veelvoorkomend zwerfafval zijn plastic flesjes, blikjes en fastfood verpakkingen. De verpakkingen liggen verspreid in de omgeving.

De gemeente gaat de grasberm langs de parkeervakken volgend jaar wekelijks  maaien. In de parkeervakken zijn daarom zogenaamde ‘biggenruggen’ (verhogingen van beton) geplaatst zodat geparkeerde auto’s het maaien niet belemmeren. De carpoolplaats krijgt daarmee een nettere uitstraling.

Voor de vele rokers is er een speciale peukenafvalbak en bij de uitgang staat een zogenaamde blikmikker, een afvalbak met een grote inworpkorf. Bezoekers kunnen bij het verlaten van de carpoolplaats met wat behendigheid hun afval vanuit de auto in de korf mikken.

Waar hebben we nu mee te maken?

In de inventarisatierondes van ‘Anders met afval’ over afvalinzameling en afvalscheiding, gaven veel inwoners aan zich te ergeren aan de grote hoeveelheden zwerfafval in hun directe leefomgeving. Inwoners vinden dat dit aangepakt moet worden en willen ook best een actieve rol hierin spelen.

Er zijn gelukkig al veel initiatieven voor het opruimen van zwerfafval. De gemeente ondersteunt deze vaak al met het beschikbaar stellen van opruimmiddelen en wil de initiatieven blijvend ondersteunen, onder meer met adoptiecontainers.

In de gemeente zijn diverse acties om de woonomgeving schoon te krijgen en te houden. Als onderdeel zijn we deze zomer gestart met het plaatsen van grotere afvalbakken bij de Botjeszwembaai in Zuidbroek. Na de jaarwisseling gaat de gemeente de afvalbakken bij bushaltes vervangen. . De gemeente investeert dit en volgend jaar ook in nieuwe afvalbakken op publieksplaatsen zoals winkelcentra. Verder vragen we inwoners hun klein afval zoveel mogelijk mee te nemen naar huis omdat afval thuis beter te scheiden is.

Ingezonden door Gemeente Midden-Groningen.