Sluit je aan

Blauwe vlaggen voor Bloemendaal

21 juli 2022

Lang bungelde Bloemendaal aan Zee onderaan de ranglijst van schoonste stranden. Nu wapperen er aan die kust twee blauwe vlaggen en krijgen de stranden drie of vier sterren. Strandcoördinator Mascha Kroone somt op hoe de gemeente dat voor elkaar kreeg met paviljoenhouders, reinigingsdiensten en juttersclubs.      

“Het strand van Bloemendaal aan Zee strekt zich uit over 4,5 kilometer”, schetst Mascha. “Loop je van het zuiden naar het noorden, dan kom je eerst op het stranddeel met zo’n zeven paviljoens, daarna langs het stuk met strandhuisjes, vervolgens bij het sportstrand en dan via het familiestrand uiteindelijk bij ons natuurstrand. Er zijn vier opgangen en onze stranden zijn makkelijk met de auto, scooter of fiets te bereiken. Daarom is het hier ook vaak druk.”

Van terras tot waterlijn

“Ik herinner me dat we jarenlang onderaan de lijst met schone stranden stonden”, zegt Mascha. “Ook wel eens op de een-na-laatste plaats. Vanaf 2015 zijn we ons meer gaan inspannen om onze stranden schoner en duurzamer te maken. Dat kan alleen door goed samen te werken. Bijvoorbeeld met de strandpaviljoenhouders. Grofweg is de verdeling van verantwoordelijkheid dat wij de hoofdopgangen schoonhouden en de ondernemers het deel van hun terras tot de waterlijn. Maar er is altijd verschil tussen wat op papier staat en de praktijk. Het blijft belangrijk om samen te kijken wat wel en niet werkt.”

Afvalparkjes op het strand

“Wat we zagen is dat veel zwerfafval niet van de strandpaviljoens komt, maar van wat strandbezoekers van huis meenemen. Of van wat ze bij de kramen kopen die over het strand rijden”, legt Mascha uit. “We zijn nu met de paviljoenhouders in gesprek om te kijken hoe en waar we meer afvalbakken kunnen plaatsen. Dat worden waarschijnlijk afvalparkjes op het strand met verschillende bakken voor restafval en plastic. Sinds vorig jaar gebruikt een aantal paviljoens trouwens geen wegwerpplastic meer op het terras. Ook dat scheelt zeker in de hoeveelheid zwerfafval. En het is een stuk duurzamer. Deze zomer staat ook nog een opschoonactie op touw, die we samen met de ondernemers optuigen.”

Asbakken sporen rokers aan

“We hebben de afgelopen jaren meerdere proeven gedaan”, vervolgt Mascha. Bijvoorbeeld met DropPits voor peuken, gecombineerd met borden op het strand om rokers op hun gedrag te wijzen. Wat we ontdekten én later leerden van gedragswetenschappers, is dat het plaatsen van asbakken rokers juist kan aansporen een sigaret op te steken. Om die reden hebben we besloten de inmiddels oude DropPits weg te halen en niet te vervangen.” Ze voegt toe: “De paviljoens verkopen tegenwoordig geen tabakswaren meer. Dat zorgt ook voor minder slingerende peuken.”  

Armbandje van vistouw

“Waar we ook blij mee zijn, is de samenwerking met Juttersgeluk”, merkt Mascha op. “Die club gaat met ouderen, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en soms zelfs hele bedrijven het strand op om te jutten. Van wat ze vinden maken ze samen mooie spullen: een springtouw van petflessen, een lamp van doppen of een armbandje van vistouw bijvoorbeeld. Het atelier van Juttersgeluk ligt binnen onze gemeente, dus de groepen houden vooral onze stranden schoon. De duurzame gedachte om van afval iets moois te maken, spreekt ons als gemeente erg aan.”

Grote aantallen bezoekers

Ze gaat verder: “De particuliere reinigingsdienst die voor ons werkt, komt al jaren op de stranden van Bloemendaal. Wij hebben de afspraak dat ze de hoofopgangen en stukken strand waar zij verantwoordelijk voor zijn om negen uur ‘s ochtends opleveren volgens de categorie B van de CROW-richtlijn. Dat is volgens ons praktisch haalbaar. Hoeveel afvalbakken er staan of hoe vaak ze geleegd worden, laten we aan de aannemer. Met alle ervaring die de reinigingsdienst heeft, geven we binnen de afspraak graag alle vrijheid. Dat dat werkt, bewijzen de twee Blauwe Vlaggen die in Bloemendaal wapperen en de drie en soms vier sterren die onze stranden krijgen.” Mascha concludeert: “Zeker gezien de grote aantallen bezoekers die onze stranden trekken, mogen we best trots zijn op hoe schoon de kust hier is.”