Alles over Monitoring Minimaal

Delen

Als gemeente wil je graag weten of je inzet op het gebied van zwerfafval werkt. Wordt je gemeente écht schoner en ervaren de bewoners dit ook? Door te monitoren worden de effecten van je beleidsaanpak en de interventies helder.

Door te monitoren kun je:

 • het zwerfafvalbeleid aanscherpen;
 • geld en middelen optimaal inzetten;
 • je monitoringresultaten vergelijken met andere gemeenten;
 • zwerfafvaltrends signaleren

Je kunt zelf monitoren, het door NederlandSchoon laten regelen of een gekwalificeerd adviesbureau inschakelen.

Monitoring Minimaal

Om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding is een minimale inspanning op het vlak van zwerfafvalmonitoring een voorwaarde. Dat kan met Monitoring Minimaal. Wil je nóg meer inzicht dan kun je uitbreiden naar Basis of Basis & Plus. Lees meer over deze modules.

Doe je al aan monitoring, bijvoorbeeld via besteksmetingen, dan kun je eenvoudig aansluiten bij Monitoring Minimaal of Basis.

Zó ga je aan de slag

Stap 1: Laat weten wat je al doet

Ga naar zwerfafval.incijfers.nl. Daar vind je een vragenlijst met betrekking tot je zwerfafvalaanpak, denk aan onderwerpen als beleid, beheer en schoonambities. Vul hem volledig in.

Stap 2: Monitor zwerfafval

Zó start je met monitoring:

 • Voer jaarlijks minstens 1 meetronde uit in het voorjaar (maart-juni) of in het najaar (september-november).
 • Meet op minimaal 50 meetlocaties. Maak daarbij onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom.
 • Geef met behulp van de onderstaande CROW-beeldlatten kwaliteitsscores voor alle locaties.
  - Grof zwerfafval in beplanting
  - Grof zwerfafval op gras
  - Grof zwerfafval op verharding
  - Fijn zwerfafval op verharding

Meer informatie over beeldmeetlatten en meten vind je hier.

 • Bepaal of je zelf wilt meten of de monitoring wilt uitbesteden.

Zelf meten kun je doen met het Handboek Monitoring Zwerfafval, dit schouwformulier, het hulpdocument voor coördinaten of een app, bijvoorbeeld Apptimize.

Uitbesteden is eenvoudig met het Minimale Beeldkwaliteit pakket van NederlandSchoon. In dit geval word je compleet ontzorgd. Er worden 50 gebieden in jouw gemeente geselecteerd, er wordt een meetronde uitgevoerd en het enige dat jij hoeft te doen is inloggen en de gegevens bekijken en vergelijken. Het pakket kun je via de onderstaande link bestellen. 

- Pakket 2020

- Bestelformulier Apptimize schouwsoftware

Hulp of advies nodig?

Wil je aan de slag met monitoring, maar heb je wat meer advies nodig. Neem vrijblijvend contact op met NederlandSchoon. Dat kan via info@nederlandschoon.nl of (070)304 2080.