Alles over Monitoring Minimaal

Delen

Als gemeente wil je graag weten of je inzet op het gebied van zwerfafval werkt. Wordt je gemeente ├ęcht schoner en ervaren de bewoners dit ook? Door te monitoren worden de effecten van je beleidsaanpak en de interventies helder.

De VNG en het Afvalfonds Verpakkingen hebben afgesproken dat vanaf 2019 Monitoring Minimaal een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding.

Om te voldoen aan Monitoring Minimaal moet je twee dingen doen: de Vragenlijst Beleid & Beheer invullen en, na de verplichte meetronde, je monitoringdata uploaden. Voor een voorschot op de Zwerfafvalvergoeding dien je bij het inleveren van het jaarplan ook de Vragenlijst Beleid & Beheer ingevuld te hebben.

1. Vragenlijst Beleid & Beheer

Door de Vragenlijst  Beleid & Beheer in te vullen registreer je de kernpunten van je zwerfafvalaanpak. Welke ambities heeft de gemeente voor schoon? Welke beeldkwaliteit wordt er nagestreefd? En hoe zijn het beheer en de reiniging op hoofdlijnen georganiseerd?

2. Beperkte monitoring zwerfafval

Voor Monitoring Minimaal worden de onderstaande eisen gesteld voor het meten:

 • Je voert jaarlijks minimaal 1 meetronde uit in het voor- (maart-juni) of najaar (september-november). Deze dient uitgevoerd te worden in het jaar waarvoor je de Zwerfafvalvergoeding aanvraagt.  
 • Je doet dit op minimaal 50 meetlocaties, verdeeld over gebiedstypen en wijken, en maakt daarbij onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom.
 • Je meet met behulp van de volgende 4 CROW beeldmeetlatten:
  • Groen-beplanting- zwerfafval grof
  • Groen-gras-zwerfafval grof
  • Verharding-zwerfafval grof
  • Verharding-zwerfafval fijn
 • Tenslotte upload je de data naar Zwerfafval.incijfers.nl. Heb je nog geen toegang tot Zwerfafvalincijfers.nl? Mail dan naar zwerfafvalvergoeding@nederlandschoon.nl

Zelf meten of uitbesteden?

Monitoren kun je zelf doen of uitbesteden. Voor degenen die het zelf in de hand willen houden is er een uitgebreide ondersteuningspagina op Zwerfafval.incijfers.nl met alle informatie die je nodig hebt om zelf te monitoren.

De monitoring uitbesteden kan ook. Bestel daarvoor het Minimale Beeldkwaliteit Pakket. Wil je meer uit je monitoring halen, dan kun je dit pakket eenvoudig uitbreiden. 

Hulp en ondersteuning

Heb je vragen over Monitoring Minimaal of het Minimale Beeldkwaliteit Pakket?
Bel ons via 070- 304 20 80 of mail naar monitoring@nederlandschoon.nl.