Monitoring Basis & Plus

De aanschaf van een zwerfafvalmeldsysteem en de praktische toepassing daarvan vraagt tijd en budget van de gemeente. Monitoring Basis & Plus biedt een praktijkgericht handboek waarmee de gemeente zelf aan de slag gaat.

De beproefde meetmethodes kan je makkelijk stap voor stap inzetten in jouw gemeente. Zo sluit je gelijk aan bij landelijke standaarden en kan je resultaten vergelijken met andere gemeenten. Monitoring Basis geeft al een totaalbeeld van de zwerfafvalsituatie. Wil je meer details over een bepaald gebied of wil je inzicht in de soorten zwerfafval, doe dan ook de stappen uit Monitoring Plus. Door uitvoering van deze module weet je hoe schoon je gemeente is en waar verbeterkansen liggen.

De inhoud

  • Handboek Monitoring Zwerfafval: leidt jouw gemeente in een aantal stappen naar optimale monitoring. Met de keuzetabel kies je de monitoringvariant die bij jouw gemeente past. Bepaal daarna welke monitoringgegevens nodig zijn voor een goed basisinzicht en welke aanvullende metingen je wilt uitvoeren. Ga aan de slag met de praktische tips en de instructies voor het veldwerk. Het handboek gaat uit van landelijke standaarden en richtlijnen zoals de CROW beeldsystematiek, de G4-benchmark en IMBOR. Bekijk

Goed om te weten

Alle digitale informatie is gratis te downloaden. Monitoring vraagt inzet van de gemeente. Het Handboek Monitoring Zwerfafval geeft een indicatie van de benodigde tijd. Je kan zelf aan de slag met het handboek of een gespecialiseerd bureau een gerichte opdracht geven. Hiervoor kan de Zwerfafvalvergoeding worden ingezet. Bij gebruik van de Zwerfafvalvergoeding is Monitoring Minimaal een voorwaarde. De inhoud van Monitoring Minimaal - en hoe je van bestaande beleids- en besteksmetingen naar Monitoring Minimaal of Monitoring Basis kan gaan - wordt toegelicht op nederlandschoon.nl/monitoringminimaal. De stap naar Monitoring Basis of Plus is niet ingewikkeld en kan waardevolle extra informatie opleveren voor je gemeente.

Hoe verder?

Je kunt direct aan de slag met de beschikbare materialen. Eerst nog wat meer informatie? Onze gemeenteadviseurs nemen graag de tijd om je vragen te beantwoorden. Heb je specifieke vragen over monitoring, mail dan naar monitoring@nederlandschoon.nl.

Vind jouw gemeenteadviseur