Sluit je aan

Ook interessant

Winkelgebieden Scan Bezoekers Kenniswijzer
Winkelgebieden Scan Bezoekers

Met deze enquête krijg je een beter beeld van de meningen en ervaringen van het winkelend publiek. Een goed uitgevoerde enquête kan inzicht geven in het gedragspatroon van bezoekers, welke plekken men vies vindt (hotspots) en hoe schoon men het winkelgebied vindt (de schoonbeleving). Voordelen van een enquête zijn dat deze relatief snel kan worden uitgevoerd, de kosten betrekkelijk laag zijn en de resultaten snel bekend. De uitkomst van de enquête gebruik je bij het maken van het plan van aanpak voor winkelgebieden.

Wil je meer achtergrondinformatie? Bekijk dan ook het Plan van Aanpak Winkelgebieden.

  • Plan van aanpak
  • Nederland Schoon
  • 4 pagina's
Winkelgebieden Scan Ondernemers Kenniswijzer
Winkelgebieden Scan Ondernemers

Het is waardevol om van de lokale ondernemers te horen wat hun mening is over het schoonniveau van het winkelgebied. Welke problemen signaleren zij en wat doen zij zelf voor een schoon winkelgebied? Dit vraag je uit via deze enquête. De interviews met de ondernemers geven inzicht in hun mening, maar belangrijker nog, ze creëren betrokkenheid bij de ondernemers voor een gezamenlijke aanpak.

Wil je meer achtergrondinformatie? Bekijk dan ook het Plan van Aanpak Winkelgebieden.

  • Plan van aanpak
  • Nederland Schoon
  • 3 pagina's
Schouwformulier winkelgebieden Kenniswijzer
Schouwformulier winkelgebieden

Met dit handige digitale schouwformulier kun je zelf heel eenvoudig aan de slag voor een schoon winkelgebied. Nodig betrokken partijen zoals ondernemers, ambtenaren en vastgoedbeheerders uit om samen je winkelgebied te schouwen. Zo doe je samen nieuwe inzichten op, kun je verbeterpunten identificeren en bepalen wie, waarmee aan de slag kan.

  • Plan van aanpak
  • Nederland Schoon
  • 7 pagina's