Sluit je aan

Ook interessant

Effectieve handhaving op zwerfafval Kenniswijzer
Effectieve handhaving op zwerfafval

Handhaving maakt een essentieel onderdeel uit van een integrale zwerfafvalaanpak. Dit kennisdocument belicht het thema handhaving vanuit die integrale aanpak, met aandacht voor de juridische achtergronden en psychologische inzichten. Zo hopen we handvatten en inspiratie te bieden aan professionals om effectief met handhaving aan de slag te gaan.

We gaan in dit kennisdocument in op wat handhaving is en hoe je het effectief inzet. Ook geven we aan hoe je effectief communiceert en beschrijven we een concreet stappenplan. Tot slot volgt een aantal voorbeelden uit de praktijk.

  • Kennisoverzicht
  • Nederland Schoon
  • 24 pagina's
Hoe regelt u de 25 meter regel? Kenniswijzer
Hoe regelt u de 25 meter regel?

Als de nieuwe Omgevingswet in werking wordt gesteld vervalt de huidige 25-meterregel. Gemeenten mogen handhavend optreden tegen bedrijven die zwerfafval binnen een straal van 25 meter rondom hun zaak niet opruimen. Gemeenten die dit instrument willen blijven gebruiken moeten dit zelf opnemen in hun omgevingsplan.

  • Achtergrondinformatie
  • Rijkswaterstaat
  • 2 pagina's
Cameratoezicht helpt Venray bij aanpak afvalhotspots Kenniswijzer
Cameratoezicht helpt Venray bij aanpak afvalhotspots

Artikel in GRAM over het bestrijden van bijplaatsen van afval door middel van cameratoezicht. De gemeente Venray ging er november 2018 mee aan de slag. De eerste resultaten lijken na enkele maanden daadwerkelijk toezicht al veelbelovend. Zo is op de ergste ‘afvalhotspot’ de hoeveelheid bijgeplaatst afval meer dan gehalveerd.

  • Onderzoek
  • GRAM
  • 1 pagina