Sluit je aan

Ook interessant

Effectieve handhaving op zwerfafval Kenniswijzer
Effectieve handhaving op zwerfafval

Handhaving maakt een essentieel onderdeel uit van een integrale zwerfafvalaanpak. Dit kennisdocument belicht het thema handhaving vanuit die integrale aanpak, met aandacht voor de juridische achtergronden en psychologische inzichten. Zo hopen we handvatten en inspiratie te bieden aan professionals om effectief met handhaving aan de slag te gaan.

We gaan in dit kennisdocument in op wat handhaving is en hoe je het effectief inzet. Ook geven we aan hoe je effectief communiceert en beschrijven we een concreet stappenplan. Tot slot volgt een aantal voorbeelden uit de praktijk.

  • Kennisoverzicht
  • Nederland Schoon
  • 24 pagina's
Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval Kenniswijzer
Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval

Een goed onderbouwd zwerfafvalbeleid bestaat uit een effectieve mix van preventie en handhaving. Deze routeplanner wijst je de kortste werd naar de beste handhavingsaanpak voor zwerfafval. De routeplanner bewandelt twee sporen: voorbereiden en uitvoeren.

Bij voorbereiden gaat het vooral om communicatie, zowel intern (binnen de gemeente) als extern (met burgers en bedrijven). Bij uitvoeren gaat het om reinigen van de openbare ruimte enerzijds en het daadwerkelijk handhaven anderzijds.

  • Plan van aanpak
  • 24 pagina's
Hoe regelt u de 25 meter regel? Kenniswijzer
Hoe regelt u de 25 meter regel?

Als de nieuwe Omgevingswet in werking wordt gesteld vervalt de huidige 25-meter regel. Gemeenten mogen handhavend optreden tegen bedrijven die zwerfafval binnen een straal van 25 meter rondom hun zaak niet opruimen. Gemeenten die dit instrument willen blijven gebruiken moeten dit zelf opnemen in hun omgevingsplan.

  • Achtergrondinformatie
  • Rijkswaterstaat
  • 2 pagina's