Schoon Belonen

Schoon Belonen is een collectief beloningssysteem dat maatschappelijke organisaties zoals scholen, sport- en/of buurtverenigingen motiveert om zich in te zetten voor een zwerfafvalvrije omgeving. Al meer dan 70 gemeenten doen mee. Door daadwerkelijk zwerfafval op te ruimen ben je niet alleen een voorbeeld voor anderen, het zet je aan het denken. Het is zo gek nog niet om je afval netjes weg te gooien.

Meedoen aan Schoon Belonen betekent dat je als sportvereniging of school zwerfafval opruimt in je eigen omgeving. Door opruimacties te organiseren, zorgen maatschappelijke organisaties voor minder zwerfafval in de gemeente en geven ze een sterk voorbeeld. De opruimmaterialen bestel je eenvoudig in de NederlandSchoon webshop. Met het afval dat ze verzamelen, sparen de organisaties voor een mooie collectieve beloning. Denk aan speeltoestellen op school of nieuwe ballen voor de sportclub. Zo geef je als gemeente op een positieve manier invulling aan participatie met bewoners. Educatie is een belangrijk onderdeel van Schoon Belonen. Het leert kinderen in schoolgaande leeftijd verantwoordelijk met hun (zwerf)afval om te gaan. Hiermee investeer je in een schonere gemeente, niet alleen nu maar ook in de toekomst. 
 

4 x Schoon Belonen in jouw gemeente

1. Toolkit Schoon Belonen


Startende Schoon Belonen-gemeenten helpen we op weg met een handig stappenplan beloningen; best practices uit andere gemeenten; een online in te vulle nwerkplan met tips en checklists en voorbeeldbrieven en convenanten voor het werven en informeren van deelnemers. Maar ook praktische middelen zoals afvalbakken, stickers en spaardoelposters. Lees meer...

2. Lesmaterialen


Schoon Belonen biedt het basis- en voortgezet onderwijs online en offline lesmateriaal aan. Zoals aandeslagmetafval.nl, games, posters en een afvalkoffer om spelenderwijs aan de slag te gaan met afval en afvalscheiding. Het lesmateriaal is een combinatie van leren en doen. Zo dragen scholen bij aan bewustwording en gedragsverandering voor een schone gemeente. Bekijk alle materialen   

3. Schoon Challenge

Een compact, aantrekkelijk en interactief lesaanbod speciaal voor scholieren in het voortgezet onderwijs. De challenge bestaat uit 3 lessen met als doel de leerlingen uitdagen om na te denken over hoe je zwerfafval voorkomt. Leerlingen maken zelf een poster of social media post om aandacht te geven aan zwerfafval. Natuurlijk gaat de klas ook zelf naar buiten om zwerfafval te verzamelen. Als docent ontvang je een gedrukte handleiding met kopieerbare werkbladen en powerpoint presentatie. Zo doe je mee aan de Schoon Challenge 

4. Supporter van Schoon Opschoonacties

Sportclubs en scholen die meedoen aan opschoonacties vervullen een belangrijke rol binnen Schoon Belonen. Daarom faciliteert NederlandSchoon deze opruimacties met een handig online platform: Supporter van Schoon. Als Schoon Belonen-gemeente haak je zo laagdrempelig aan op landelijke initiatieven zoals de Landelijke Opschoondag, de schone Avond4daagse en andere acties. Aan de slag als Supporter van Schoon 

Advies in jouw regio

Benieuwd hoe je Schoon Belonen in jouw gemeente kunt inzetten? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op met één van onze regiomanagers.

Vind jouw regiomanager