Participatie

Motiveer maatschappelijke organisaties zoals scholen, sport- en/of buurtverenigingen om zich in te zetten voor een zwerfafvalvrije omgeving. Door opruimacties te organiseren of zelfs een eigen schoongebied te adopteren zorgen zij voor minder zwerfafval in de gemeente en geven ze een sterk voorbeeld.

Gemeenten kunnen de deelname van deze organisaties belonen voor hun inzet en het afval dat ze verzamelen. De organisaties kunnen bijvoorbeeld sparen voor een mooie collectieve beloning: speeltoestellen op school of nieuwe ballen voor de sportclub. Zo geef je als gemeente op een positieve stimulans aan participatie door inwoners. 

Educatie hoort bij participatie. Leer kinderen en jongeren verantwoordelijk met hun (zwerf)afval om te gaan. Hiermee investeer je in een schonere gemeente. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Werk daarom actief samen met maatschappelijke organisties en inwoners om zwerfafval tegen te gaan. En kies voor een eigen participatie- en beloningsaanpak. Nederland Schoon biedt kennis en inspiratie voor het vormgeven van zo'n aanpak. 
 

3 x Participatie in jouw gemeente

2. Supporter van Schoon Opschoonacties

Maatschappelijke organisaties kiezen via Supporter van Schoon.nl op welke momenten ze een opschoonactie plannen of adopteren een gebied en houden dat structureel schoon. Meer over Supporter van Schoon.

2. Educatie

Met zwerfafvaleducatie kun je kinderen bewust maken van zwerfafval en de impact die het heeeft op de natuur. Ze leren goed met afval omgaan, met een schonere gemeente als resultaat. Op Aandeslagmetafval.nl staan diverse educatieve materialen en activiteiten voor een goed onderbouwde zwerfafvalles, zowel voor basis- en voortgezet onderwijs als de buitenschoolse opvang. Je vindt er alles van korte les tot themaweek. En leuke extra's als kleurplaten, games, spreekbeurtinformatie, een opruimlied en quiz. Uiteraard zijn er ook lesmaterialen waarmee je de straat op kunt. Voor basisscholen en bso's is er een Afvalkoffer en het voortgezet onderwijs kan aan de slag met de Schoon Challenge. 

3. Belonen

Erkenning en aandacht voor de inzet van maatschappelijke organisaties zijn sleutelwoorden. Beloon door te faciliteren met opschoonmaterialen. Maak daarvoor gebruik van de materialen in onze webshop. Sommige gemeenten belonen met een (bescheiden) financiële bijdrage, al dan niet gekoppeld aan een spaardoel. 

Meer over Participatie

Op de Kenniswijzer Zwerfafval vind je veel documentatie over participatie. Denk aan onderzoeken, kennisoverzichten, infographics, praktijkvoorbeelden en tips. Naar de Kenniswijzer Zwerfafval

Advies in jouw regio

Benieuwd hoe je in jouw gemeente aan de slag kunt met participatie? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op met één van onze regiomanagers.

Vind jouw regiomanager