Handhaving

Delen

Je hebt als gemeente de basis, je afvalbeleid en de implementatie daarvan, op orde. De volgende stap is een hoger bewustzijn over zwerfafval creëren bij lokaal betrokken partijen zoals ondernemers, handhavers en bewoners. Er is veel aandacht voor positieve communicatie en advies. Waar nodig, wordt extra handhaving ingezet.

Goed gedrag op een ludieke, positieve manier laten zien én belonen. Dat heeft een verrassend goede impact binnen veel gemeenten. Deze positieve insteek laat indirect ook zien wat ongewenst gedrag is. Als gemeente kan je handhaving op twee manieren inzetten: preventief en repressief. Een preventieve aanpak is bijvoorbeeld de 25-meterregel meer bekendheid geven, of gerichte inzet van handhavers om gedrag aan te spreken. Regressief is bijvoorbeeld de aanpak van hotspots door strafmaatregelen te stellen of cameratoezicht in te zetten. 

4x Handhaving in jouw gemeente 

  • 25-meter regel 
Winkel- en uitgaansgebieden blijven zichtbaar schoner, wanneer de 25-meterregel actief wordt toegepast en gehandhaafd. Door het volgen van een stappenplan worden ondernemers binnen jouw gemeente met elkaar verbonden en gestimuleerd om de regel actief toe te passen. 
  • Zwerfafval openbare ruimte
Burgers worden op verschillende wijzen betrokken bij de aanpak van zwerfafval in de openbare ruimte (hotspotgebieden). Het effect van positief communiceren is in eerste instantie groter dan dat van een bestraffing bij overtreding. In een stappenplan ligt de focus op het positief beïnvloeden van en communiceren met burgers. Onderdeel hiervan is de inzet van schoonhosts, die actief afval opruimen en complimenten geven aan burgers bij positief gedrag.
  • Bijplaatsing afval & illegale stort
Afstemming met alle betrokkenen in een gebied helpt bijplaatsing voorkomen. Een stappenplan bevat uiteenlopende, praktische handvatten om bewoners aan te sturen op het gewenste gedrag. 
  • Effectieve communicatie
Creëer draagvlak onder handhavers en laat als gemeente zien wat jouw ambities zijn als het over ‘schone ’ openbare ruimtes gaat. Met een training voor handhavers, de evaluatie van het zwerfafvalmeldsysteem en de complete Communicatie Toolkit kan je als gemeente aan de slag. 

Nieuwsgierig geworden?

Wil je weten hoe Handhaving jouw gemeente kan helpen? We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.