Gebiedsadvies optimalisatie afvalvoorzieningen

Gebiedsadvies optimalisatie afvalvoorzieningen is een praktijkgerichte instructie waarmee de gemeente zelf aan de slag gaat. Je krijgt hulpmiddelen waarmee je per specifiek gebied problemen, kansen en plaatsingscriteria van afvalvoorzieningen in kaart brengt.

Op basis van de verbeterpunten maak je een actieplan. Het verbeteren van de afvalvoorzieningen is daarmee eenvoudig op te pakken. NederlandSchoon helpt gemeenten op weg en kan een specialist aanhaken wanneer dat nodig is. Uitvoering van deze module leidt in een aantal stappen tot beter functionerende afvalbakken in de gemeente.

De inhoud

  • Inleidend Stappenplan Gebiedsadvies optimalisatie afvalvoorzieningen: beschrijft de grote lijn van deze module. Bekijk 
  • Factsheet Afvalbakken in de openbare ruimte: geeft een overzicht van de 6 zaken die een gemeente moet regelen om een optimaal afvalbakkenbeleid te hebben. Dit document van Rijkswaterstaat verwijst door naar andere kennisdocumenten en voorbeelden om je verder te verdiepen in de aanpak. Bekijk
  • Schouwformulier afvalbakken: maakt het makkelijk een gebied grondig te analyseren. Bekijk
  • Infographic ‘tips voor effectieve afvalbakken’: geeft 9 tips voor het optimaal plaatsen van afvalbakken met betrekking tot plaatsing, onderhoud, kleurgebruik en communicatie op de bakken. Bekijk
  • Kennisoverzicht optimalisatie afvalbakken: leidt je in vijf stappen van nulmeting naar de meest efficiënte afvalbakken. Ook geeft dit overzicht van Rijkswaterstaat nog meer links naar kennis, inspiratie en hulpmiddelen. Bekijk
  • Keuzehulp gekwalificeerde adviesbureaus voor afvalbakkeninventarisatie en -optimalisatie: geeft een overzicht van diverse adviesbureaus op gebied van afvalbakkeninventarisatie en -optimalisatie. Bekijk

Goed om te weten

Optimalisatie van afvalvoorzieningen vraagt om gedetailleerde kennis per gebied. Afhankelijk van de grootte van het gebied, de doelen en de methode, varieert de benodigde tijd. In een gebied met 25 afvalbakken heb je, voor analyse tot en met uitgevoerde verbeteringen, tussen de 25 en 50 uur nodig. Ook maakt de gemeente kosten voor verbeteringen zoals nieuwe afvalbakken of het overspuiten van bestaande afvalbakken. Of wil de gemeente een specialist inhuren. Hiervoor kan de Zwerfafvalvergoeding worden ingezet. In overleg met de gemeenteadviseur kom je tot de meest efficiënte oplossing.

Advies in jouw regio

Heeft jouw gemeente te kampen met zwerfafvalhotspots en wil je gericht gebiedadvies? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op met één van onze regiomanagers.

Vind jouw regiomanager