“Bewoners geven zelf het goede voorbeeld”

Delen

Schoon lééft in Overbetuwe. Dat blijkt uit het feit dat de gemeente kan leunen op een bewuste gemeenschap en flinke groep betrokken vrijwilligers. De zwerfafvalvergoeding wordt dan ook grotendeels besteed aan de ondersteuning van projecten die door bewoners zelf geïnitieerd worden.

Ysbrand Blanken is als gemeentelijk medewerker betrokken bij de beleidsuitvoering op het gebied van duurzaamheid. Projecten die bekostigd worden vanuit de zwerfafvalvergoeding, beoordeelt hij op inhoud en effectiviteit. De nadruk ligt hierbij op de bestendiging van intrinsieke motivatie, door vooral initiatieven te steunen die door bewoners en maatschappelijke organisaties zélf worden aangedragen. “Overbetuwe is een gemeente met veel actieve opschoners. Inmiddels hebben we samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) twee officiële Zwerfafvalbrigades opgericht: twee clubs van vaste vrijwilligers die op regelmatige basis de buurt opruimen. SLG begeleidt en ondersteunt de brigades met materialen zoals knijpers en hesjes  Zo nodig stemmen ze met ons zaken af over de afvoer van volle afvalzakken.”

Slimme veegzuigmachine

Samenwerkingsverbanden maken het bereik van de strategie van Overbetuwe groter en versterken de impact. Ysbrand Blanken: “In samenwerking met Natuur en Milieu Educatie zijn er binnen de gemeente projecten voor verschillende scholen opgezet. Zo is er een opname geweest voor het televisieprogramma RTL Kids de Afvalrace, waarbij het opruimen van zwerfafval centraal stond. Er zijn lesmaterialen ontwikkeld waarmee basisschoolkinderen in korte tijd op een positieve manier kunnen leren over zwerfafval en het effect ervan: het 5 minuten doosje. Samen met Stichting Parkmanagement Overbetuwe hebben we een aantal succesvolle projecten gerealiseerd, zoals de Gumbuddy; een afvalbakje voor kauwgom en peuken. En er was een waterproject op scholen waarbij scholieren een bidon kregen. De inzet van een slimme veegzuigmachine die onder meer kauwgom van de straat haalt, komt ook uit deze samenwerking voort.”

Containertuintjes

De aanpak van Overbetuwe werkt. Het bewustzijn groeit én mensen voelen zich intrinsiek gemotiveerd om de buurt schoon te houden. Het eerstvolgende project? “In samenwerking met bewoners gaan we binnenkort ‘containertuintjes’ bij ondergrondse afvalinzamelingplekken plaatsen. Rondom afvalcontainers plaatsen we speciale bakken die beplant worden en die door bewoners verzorgd en bijgehouden worden. Dit ziet er niet alleen mooi en verzorgd uit, maar het maakt de kans op bijplaatsing ook bewezen kleiner. Zo geven bewoners zelf ook hier weer het goede voorbeeld.”