Juridische belemmeringen en oplossingen in kaart

Delen

Gemeenten krijgen dit najaar meer informatie over de mogelijkheden om juridische belemmeringen rond de pilot weg te nemen. De stuurgroep spreekt hierover met de betrokken partijen, na een recent ingewonnen juridisch advies, in opdracht van de NVRD.

Beleidscoördinator Bas Peeters van de NVRD hoopt met het juridische advies op bruikbare oplossingen, zowel voor de korte als voor de lange termijn. “Inmiddels is de stuurgroep hierover in gesprek met het ministerie en de andere betrokken partijen.”

Obstakels oplossen

Peeters kan nog geen concrete uitspraken doen, maar geeft de gemeenten alvast mee: “We hebben de knelpunten en mogelijke oplossingen nu goed in beeld en hopen zo snel mogelijk aan te kunnen geven wat wel en wat niet kan.”

“We willen gemeenten enerzijds duidelijkheid bieden over wat ze, ondersteund door het ministerie, kunnen doen om op korte termijn door te gaan. Anderzijds zijn we in gesprek hoe het ministerie voor de langere termijn de complexere juridische obstakels weg kan nemen voor de pilotgemeenten.”

Hoofdknelpunten

De stuurgroep Schoon Belonen en de betrokken partijen zijn vooral in gesprek om oplossingen te zoeken voor de juridische hoofdknelpunten voor deze 3 organisaties:
 • 1. Maatschappelijke organisaties

  Peeters: “De deelnemende scholen en verenigingen zijn verplicht om hun afval als bedrijfsafval aan te bieden. Verder hebben ze vaak een inzamelcontract met verplichtingen en zijn ze onzeker over hoe de pilot zich verhoudt tot de voorwaarden van de omgevingsvergunning die voor hen gelden.”
   
 • 2. De organiserende gemeente

  “Gemeenten zien bij de stimulering van gescheiden inzameling de regels uit de Wet Milieubeheer als een belemmering”, aldus Peeters. “Ook missen ze een wettelijke basis voor overeenkomsten met de deelnemende organisaties. Verder is onduidelijk of ze vrijgesteld kunnen worden van de wet op de vennootschapsbelasting (VPB). ”
   
 • 3. De publieke inzamelaar

  “Hierbij is het onder meer de vraag of de kosten voor gescheiden inzameling van flesjes, blikjes en andere verpakkingen in opdracht van de gemeente, tot de uitvoeringskosten van huishoudelijk afval mogen worden gerekend. Andere kwestie is of die inzameling geen verstoring oplevert voor de concurrentie op de markt van bedrijfsafval.”