Expert opinion Nederland Schoon over Littering in the MWE Member states

Delen
  • Gepubliceerd op 26 augustus 2020

Nederland Schoon wijdt expert opinion aan het rapport Littering in the MWE member states – An inventory of costs, amounts and assessment.

Het onderzoeksrapport Littering in MWE member states van (KplusV in opdracht van Municipal Waste Europe) is een inventarisatie van bestaande onderzoeken over de kosten, hoeveelheden en samenstelling van zwerfafval in Europese landen. Het rapport biedt een goed een referentiekader en nuttige handvatten voor toekomstig onderzoek naar zwerfafval. Ook laat het zien op welke gebieden nog onderzoek nodig is en welke factoren bruikbaar zijn als leidraad. In onze expert opinion Zwerfafval in de MWE lidstaten lichten we drie kansen en drie risico's uit het rapport toe en geven we advies over de meest relevante onderzoeken.

Oog voor kennis

Nederland Schoon heeft veel expertise in huis over zwerfafval. Zowel op het gebied van kennis, aanpak als monitoring. Ons Monitoring team houdt dan ook een scherp oog op rapporten die door andere partijen worden gepubliceerd. Onderzoek dat wij als waardevol, kansrijk en relevant beoordelen, delen we graag met andere partijen. Onder meer via de Kenniswijzer Zwerfafval en onze nieuwsbrieven.